Larvik kommune har nå ervervet aksjene i selskapet Torget 1 Larvik AS og kjøpskontrakten ble undertegnet 5 desember av selgerne Dorthe Huse Lien /Gøril Huse og kjøper Larvik kommune / v ordfører Erik Bringedal.

Kontraktsmøte Torget 1 Foto: larvik.kommune.no

Hvorfor var det så stor forskjell på verdivurderingene som ble gjort i 2019 og i 2021/ 2022?

Eiendommen ble av næringsmeglerfirmaet Q4 vurdert i februar 2019 til å ha en markedsverdi på kr. 41 000 000,-.

Eier av eiendommen foretok så en verdivurdering av eiendommen. Akershus eiendom, en annerkjent aktør innenfor næringseiendom, har vurdert eiendommen til å ha en forventet salgsverdi på mellom kr. 66,5-73,5 000 000,-.

Eiendommen ble så ervervet for kr. 70 000 000,-. i desember 2022. Les hele kjøpskontrakten her,Torget 1 kjøpekontrakt

Har Larvik kommune betalt 30 mill for mye for Torget 1?

Bøkebloggen har nå fått innsyn i hva Larvik kommune gjorde med selgers verdivurdering. Denne ble sendt til en næringsmegler i Tønsberg for å få en vurdering om prisen er satt til et riktig nivå.

Vi sendte derfor følgende mail til rådgiver Terje Lund 16 januar 2023. Han svarte ikke opp. Vi sendte derfor samme mail til kommunalsjef Hildegunn Sørbø 17 januar og hun har i dag 19 januar svart opp.

«Bøkebloggen har jo skrevet to saker om dette salget etter å ha fått innsyn i de «hemmelige» dokumentene.» 
«Vi har derfor ytterligere noen spørsmål til deg om hvordan og hvorfor prisen ble satt til kr 70 mill. 
Du tok jo utgangspunkt i taksten du hadde fått fra Huse søstrene utført av Akershus Eiendom AS. Denne taksten var på kr 66,5-75 mill. Dette var en skrivebords takst tatt fra et kontor i Oslo. 
24 juni 2022 sendte du denne taksten over til Knut Røer i Tønsberg og ber om en vurdering om denne taksten er riktig. «
«25 august 2022 får du svar fra Knut Røer og han mener at en pris på kr 40-60 mill er mer riktig. Røer har heller ikke befart bygget i Larvik». 
«Hva er da grunnen til at Larvik kommune har betalt kr 70 mill for bygget?» 

Hildegunn Sørbø Foto: larvik.kommune.no

Svaret fra kommunalsjef var kort og hun skrev følgende:
«Med grunnlag i intensjonen med kjøpet, kommunestyrets klare vedtak og innhentende vurderinger og tilstandsrapport ble eiendommen ervervet til prisforlangende på 70 mill. «

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *