Larvik kommune har nå ervervet aksjene i selskapet Torget 1 Larvik AS og kjøpskontrakten ble undertegnet 5 desember av selgerne Dorthe Huse Lien /Gøril Huse og kjøper Larvik kommune / v ordfører Erik Bringedal.

Styrets leder i Torget 1 Larvik AS er nå Terje Lund, Larvik kommune og styremedlem er Dag Trygve Enden, Larvik kommune.

Kontraktsmøte Torget 1 Foto: larvik.kommune.no

Hvorfor var det så stor forskjell på verdivurderingene som ble gjort i 2019 og i 2021/ 2022?

Bøkebloggen har derfor spurt gruppeleder i SP Olav Nordheim om han satt med mere info rundt dette bygget siden han var eneste politiker i kommunestyret som stemte NEI for å kjøpe bygget?

Følgende spørsmål ble sendt til Nordheim 23 januar 2023 :

«-Ønsker å stille deg noen spørsmål om saken rundt kjøpet av Torget 1 hvor du stemte mot kjøpet.(Fornuftig gjort mener jeg.)»

«-Stemte du også mot i formannskapet?»

«-De andre fire medlemmene stemte jo for kjøpet, hvorfor? Var ikke dette diskutert i gruppen på forhånd?»

«-Eller var disse fristilt?»

Nordheim svarte opp på spørsmålene i går 30 januar 2023:

«-Ja, jeg stemte i mot i FSK og i KST. Mener også at jeg stemte i mot første gang dette var oppe i KST 10/11-21.» 

«Larvik Sp har ikke tradisjon for å binde (partipisk) gruppa i noen saker. 

Jo, vi diskuterte saken, men pga at saken var unntatt offentligheten ble det ikke noen grundig diskusjon. De andre mente vel at det var en fornuftig investering. «

«Min vegring for å støtte kjøpet baserer seg på den store prisøkningen fra første gang vi fikk forespørselen. At saken var unntatt offentligheten og at det ikke var noen budrunde. I tillegg til at det ikke var/er noe konkret beskrivelse av hva kommunen skal med bygget. 

«Det viktige var å sikre seg bygget. Så får vi se hva vi kan bruke det til. Sånn kan vi ikke forvalte innbyggernes penger, mener jeg. » 

«Klart jeg følte meg litt dum da jeg var den eneste som stemte i mot i KST 11/5-22. I FSK 4/5-22 var det fem som stemte i mot.» 

Hvorfor var det ikke noen andre politikere som støttet Olav Nordheim i møtet 11 mai 2022?

Dersom politikere virkelig ønsker å få igjennom noe, betyr penger tydeligvis ikke noe. Det vet vi angående kjøpet av Torget 1.

Når de nå sier at streaming av møtene i planutvalget med lyd blir for dyrt, er det fordi de ikke ønsker dette.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *