NRK programmet brennpunkt i forrige uke har skapt masse fokus og kritikk mot Kommunens helse- og omsorgs arbeide, så nå skal byråkrater og andre granske og rapportere både her og der.

Men, er det nødvendig å nedlegge så mye krefter og papirarbeide rundt dette?

Erik A. Sørensen uttaler i ØP for 31.januar, etter min mening helt korrekt – at det minste vi trenger nå er svære granskningsrapporter og utredninger isteden for umiddelbar praktisk handling.

Allikevel er det vel helsearbeider Sidsel Lombardo som i samme avis treffer spikeren på hodet: Hvorfor ikke bare skyve byråkratiet, dokumentasjon og papirarbeide mest mulig til side. Bruke tiden på praktisk arbeide ved at staben på et sykehjem samarbeider om oppgavene.

Vil ikke disse egentlig selvfølgelige tingene skape det gode miljøet som nå synes fraværende flere steder?

For å bøte på underbemanningen i pleiepersonellet berører Lombardo et punkt som noen og hver av oss lurer litt på, er det for mange skrivebordsansatte og «daukjøtt» i behagelig administrasjons-stillinger i den kommunale omsorgstjenesten og i kommunen generellt?

Kanskje flere i disse stillingene heller burde delta i det praktiske arbeidet?

Hvis det er slik, kan vi ikke forvente at kommunale administrasjonsdirektører har lyst til å gjøre noe med det, men man kan jo f.eks. se på hvor mange kommunikasjonsmedarbeidere som trengs i staben rundt Kommunaldirektøren.

Snart er det valg.

Larvik Kommune trenger etter min mening mer enn noen gang tøffe politikere som tør å ta tak i de ubehagelige temaene.

De skal vi stemme på.

Kåre Wærnes

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *