Alle partiene som satt på Stortinget i 2011-2013 mente at kablene burde bygges. Avgjørende var regnestykkene til Statnett og Sintef, som viste at strømprisen i snitt ville øke med 3–4 øre.

Nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, var olje- og energiminister fra 2011 til 2013. I dag er han forskning- og høyere utdanningsminister. Han satt i Jens Stoltenberg (AP) regjeringen.

«– Jeg er godt fornøyd med mulighetene det gir å kunne utveksle kraft mellom Tyskland og Norge, sa olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) til NTB i juni 2012 etter et møte med Tysklands økonomiminister Phillip Rösler i Berlin torsdag.»

«– Dette gir oss forsyningssikkerhet. Når det regner lite kan det bli en vanskelig situasjon i Norge, som vi har sett de i løpet av de siste årene. Kablene gjør av vi står mer robust.»

Borten Moe sier nå at han for ti år siden gikk ut fra at britene og tyskerne ville ha velfungerende markeder som ville klare å sende strøm tilbake til Norge. Les mer i saken fra NRK her. 

Anders Anundsen fra Larvik var en av politikerne som stilte spørsmål til Borten Moe i 2011:

«Mener statsråden det er fornuftig, sett med norske forbrukeres øyne, å øke eksportkapasiteten på strøm til europeiske markeder utenom Norden slik at norske strømpriser øker, eller vil statsråden stanse utbyggingsplanene slik at det ikke legges opp til økt eksportkapasitet før Norge reelt er mer enn selvforsynt med elektrisk kraft?»

Borten Moe svarte blant annet dette:

«Gjennom kraftutveksling er det mulig å dra gjensidig nytte av forskjeller i produksjonssystemer og forbruksmønster. Slik kan vi ta vare på verdiene som ligger i den norske vannkraften. Norsk vannkraft har vanligvis små prisvariasjoner over døgnet, fordi den er billig og enkel å regulere. Imidlertid kan det være store variasjoner over sesonger og år. Andre energisystemer følger et annet mønster, ofte med store prisvariasjoner over døgnet, men med mindre sesongvariasjoner. Det er ofte dyrere å regulere varmebasert kraftproduksjon på grunn av store oppstartskostnader.
Disse forholdene gjør at gevinsten fra utenlandsforbindelsene bidrar til verdiskapning uten at gjennomsnittsprisen på strøm i Norge nødvendigvis blir endret i særlig grad. Vannmagasinenes lagringsevne gjør at Norge kan importere når prisen er lavere på kontinentet, som om natten, i helger og ellers når det er et overskudd av vindkraft, og eksportere i timene på dagtid med høyest pris på kontinentet. Utvekslingen gir en bedre samlet utnyttelse av kraftsystemet og øker verdien av den regulerbare vannkraften. I dagens system kommer gevinstene alle nettkundene til gode ved redusert nettleie.»  Les hele svaret her. 

Men for å kunne bygge kabler mellom Norge og utlandet kreves det to statlige godkjenninger.

13. oktober 2014 fattet OED vedtak om å godta de nødvendige konsesjonene for begge kablene. Den gang var Tord Lien (Frp) olje- og energiminister. Han satt i Erna Solbergs (H) regjering, som på den tiden bestod av Høyre og Fremskrittspartiet. Se sak fra Faktisk.no her.

Formelt sett kunne den borgerlige regjeringen stoppet de to siste utenlandskablene i 2014. Det var en mulighet å si nei til konsesjon.

Men et nei ville forutsatt at det forelå rettslig grunnlag for å si nei og vedtaket ville bli prøvet rettslig.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *