Larvik kommune har 25 januar 2023 anmodet Statsforvalter i Vestfold og Telemark om tilsyn på Furuheim sykehjem i Larvik.

Kommunedirektør Gro Herheim skriver dette i brevet til Statsforvalter:

«29.11.22 ble kommunedirektøren i møte informert av NRK Brennpunkt om at det er gjennomført kameraovervåkning 24/7, i tre uker, på ett rom på Furuheim Sykehjem. NRK antydet at overvåkningen hadde avdekket alvorlig omsorgssvikt. Kommunedirektøren anmodet om å få vite hvilken rom/pasient dette omhandlet for å umiddelbart kunne iverksette tiltak. Dette ble ikke innvilget.»

«Det fremkommer i programmet NRK Brennpunkt onsdag 25. januar 2023 mulig brudd på helselovgivningen. Dette er eksemplifisert ved mangelfull oppfølging av personlig hygiene, mulig underernæring, lite aktivitet og lange perioder med sengeleie.»

«Kommunedirektøren har besluttet at det skal foretas en intern systemrevisjon av Furuheim sykehjem. Imidlertid har det kommet frem opplysninger i NRK Brennpunkt som er knyttet til to ulike pasienter og involvert personalet som er av en slik måte at et ekstern tilsyn anses som nødvendig. Kommuedirektøren anser denne informasjonen av en så alvorlig karakter at det mest ivaretakende for alle involverte parter er et ekstern tilsyn av de konkrete hendelser i saken.»

«Vi ønsker derfor at det gjennomføres et tilsyn for å bidra til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit til sykehjemmene i Larvik kommune.» Les hele brevet her, Anmoding gransking

NRK var også på besøk i Larvik sist uke og intervjuet kommunedirektør Gro Herheim, politiker Per Manvik og varsler Elisabeth

Gro Herheim Skjermdump: nrk.no

Per Manvik Skjermdump: nrk.no

Elisabeth Andersson Skjermdump: nrk.no

Du kan se hele innslaget på NRK Tv her. 

Flott at det nå settes i gang en intern gransking, men er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark rett instans til å uføre dette?

Bøkebloggen har fulgt med på mange av tilsynssakene som er varslet til Statsforvalter i Vestfold og Telemark siden 2015. Det er bare et fåtall av disse sakene hvor varslere har fått medhold hos Statsforvalter.

Kanskje Statens helsetilsyn nå i stedet burde gransket saken på Furuheim sykehjem?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *