Mathias Joakim Bredvei (født 19 september 1892 i Tjølling, død 6 september 1986) var gårdbruker og lokalpolitiker (Bondepartiet).

Mathias Bredvei Skjermdump: nrk.no

Han var medlem av Tjølling herredsstyre 1935-1940. Bredvei var også oppnevnt som medlem av «herredstinget» et par år under den andre verdenskrig. I januar 1945 var han pålagt av NS-fylkesmannen i Vestfold å være formann i herredstinget for de kommende to år, noe han nektet. Bredveis motvilje ble ikke tatt til følge: Han måtte pent ta vervet. Hjemmefrontens henvendelse til Bredvei i februar samme år viste at man der var klar over hans innstilling.

Mathias Bredvei Skjermdump: nrk.no

Natten mellom 7 og 8 mai 1945 ble Bredvei vekket av mannskaper fra hjemmestyrkene som ba ham om å tre i virksomhet, og allerede dagen etter hentet han kommunens arkiver hos NS-ordføreren, som var anholdt.

12 mai 1945 holdt det gamle formannskapet møte på Tjodalyng, innkalt av Bredvei, hvor han la fram sine fullmakter som «innsatt» midlertidig ordfører. Utover sommeren fungerte dette formannskapet som herredstyre i Tjølling. 25 august kunne det gamle, lovlige herredsstyret fra 1937 tre i virksomhet igjen med Johannes Bredvei (broren til Mathias Bredvei) som ordfører. Mathias Bredvei var medlem av dette herredstyret august-desember 1945 og av herredsstyret 1946-1959.

Mathias Bredvei Skjermdump: nrk.no

Han var bruker fra 1917 og eier fra 1947 av br. nr. 1 på Bredvei.

Bredvei var gift med Alise Dischler fra Drammen.

Mathias Joakim Bredvei døde 6 september 1986.

Sverre Tinnå fra NRK møtte Mathias Bredvei i Hedrum i 1972. Du kan se hele filmen her. 

Morten Bakkeli.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *