Larvik kommune har nå ervervet aksjene i selskapet Torget 1 Larvik AS og kjøpskontrakten ble undertegnet 5 desember av selgerne Dorthe Huse Lien /Gøril Huse og kjøper Larvik kommune / v ordfører Erik Bringedal.

Styrets leder i Torget 1 Larvik AS er nå Terje Lund, Larvik kommune og styremedlem er Dag Trygve Enden, Larvik kommune.

Kontraktsmøte Torget 1 Foto: larvik.kommune.no

Hvorfor var det så stor forskjell på verdivurderingene som ble gjort i 2019 og i 2021/ 2022?

Eiendommen ble av næringsmeglerfirmaet Q4 vurdert i februar 2019 til å ha en markedsverdi på kr. 41 000 000,-. Les hele verdivurderingen fra Q4 her, Q 4 rapport Torget 1.

Eier av eiendommen foretok så en verdivurdering av eiendommen. Akershus eiendom, en annerkjent aktør innenfor næringseiendom, har vurdert eiendommen til å ha en forventet salgsverdi på mellom kr. 66,5-73,5 000 000,-.

Eiendommen ble så ervervet for kr. 70 000 000,-. i desember 2022. Les hele kjøpskontrakten her,Torget 1 kjøpekontrakt.

Ordfører Erik Bringedal har fredag 3 november 2023 et leserbrev i ØP hvor han forklarer leserne hvorfor han mener at det var riktig av kommunen å kjøpe Torget 1. Les hele innlegget i ØP  her.

Bringedal avslutter innlegget med disse ordene:

«Til slutt: Et annet element i diskusjonen om kjøpet av Torget 1 er at et sentralt kontorbygg midt i sentrum alltid vil ha en markedsverdi. I motsetning til mange av våre funksjonsbygg som sykehjem, skoler eller barnehager der i mange tilfelle samlet verdi ved salg knapt overstiger tomteverdien. Dette faktum tar risiko ut prosjektet Torget 1.» 

Bøkebloggen savner noe i dette innlegget. Hvorfor har Larvik kommune betalt 70 millioner i stedet for anbefalt verdi på 41 mill fra Q 4? Og hvorfor nevner ikke Bringedal noe om det er gjort et kostnadsestimat på hvor mange hundre millioner det vil koste å bygge om Torget 1 til et rådhus med dagens byggekrav?

Ordfører Erik Bringedal, har Larvik kommune betalt 29 mill for mye for Torget 1?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *