Så vidt forstår vil kommunalsjef Guro Winswold anlegge sak mot NRK for å ha brukt skjult kamera på Furuheim.

Jeg er enig med Winswold i at skjult kamera er et brudd på personvernet. Hvor enn vi går, hva enn vi gjør, blir vi fulgt og dokumentert – og det er til og med lovlig! Vi lever i et overvåkingssamfunn, mer omfattende enn George Orwells framtidsroman 1984.

Winswold har også rett i at det ikke bare er i Larvik det er problemer i eldreomsorgen. Over hele landet er det mangel på kvalifisert personale og penger. Selvsagt har helseministeren et ansvar, selv om det ikke virka sånn i Debatten på NRK dagen etter. Men: selv innafor dagens mangel på ressurser er det mulig å gi rett medisin til rett person og til rett tid. Og: sørge for at bleier blir skifta til rett tid og at mat blir spist. Mener kommunalsjefen noe annet?

Min erfaring fra 30 år i helsevesenet i Larvik, på gølvet, er at «helsefolket» i Larvik er dyktige, arbeidsomme og tar stort ansvar. Mange tar større ansvar enn de har godt av. Det kan man lese i statistikken for antall sykemeldte og hvor mange som slutter og finner seg arbeid å «overleve» i.

Så kommer avsløringene i beste sendetid på NRK, i Brennpunkt. Den som ikke felte en tåre, har ikke hjerte.

Jeg har opplevd hjerteløse på avdelingsledernivå, har skrevet bekymringsmeldinger til Larvik kommune og måtte hyre inn advokat for å ikke miste jobben. Jeg vant. Jeg leser i ØP og ser i Brennpunkt at det å varsle er farlig. Mest sannsynlig får du ikke ikke en takk, men blir redd for jobben. Jeg er pensjonist og tør først nå å nevne det offentlig. Var for feig. Så takk til de pårørende og sykepleieren som står fram og turte.

Brennpunkt avslører at skifting av bleier ikke ble gjort på 24 timer. Det betyr sår og de blir når neste bleieskift også lar vente på seg. Liggesår er veldig lett å få og veldig vanskelig å lege. Mange dyktige sykepleiere i Larvik jobber med liggesår – uten at det har noe med omsorgssvikt å gjøre. De vet at skiftes ikke bleier ofte, blir det veldig vondt. Det er mishandling. Og det kan bety urinveisinfeksjon som gamle kropper lett kan dø av. Jeg vet det, fordi jeg lært det av sykepleiere.

Behøver jeg nevne hva som skjer når pasienten ikke får riktig medisin til riktig tid? Jeg har gått på medisinkurs, gjort feil, bare mitt ansvar – men meldte fra. Brennpunkt avslørte at ansatte krysset av for å ha gitt medisin uten å ha gjort det. Er det bare den enkelte ansatte som har et ansvar? Neppe, derfor er det flere som bør få sparken.

Kan noen som jobber i eldreomsorgen, bli overrasket over at demente ofte ikke spiser når de er aleine? Er det mulig at en avdelingsleder ikke oppdager det når vekta stuper? Skjønner ikke den ansvarlige at i en avdeling som er dårlig drevet, der pasientene (og de ansatte) mistrives, er det enda vanskeligere å få nok ernæring? Pasienter som ikke spiser når de er aleine, blir underernært. Mat skal i magen og ikke skylles i do, slik vi så på tv. Jeg har erfaring fra moren min, som ble dement.

Hun hadde i begynnelsen et dagtilbud og sto fram i en dobbeltsidig reportasje i Tønsbergs Blad med overskrifta «Englene på Nes». Etterpå var hun på tre forskjellige sykehjem i Tønsberg, på fem avdelinger. På to av avdelingene var det ille, de tre andre utmerket. På fire avdelinger var personalet strålende, på Trelleborg så ille at Tønsberg Blad hadde en Brennpunkt-liknende serie.

På Trelleborg nektet hun å spise, bortsett fra når det var to spesielle pleiere, far eller jeg som satt rolig ved siden av. Jeg skrev bekymringsmeldinger, hadde møter med tilsynslegen – uten effekt. Så skrev jeg et innlegg til Tønsberg Blad med tittelen «Mor sultestreiker». Far ville ikke ha det på trykk, av redsel for konsekvensene.

Jeg trodde ikke noe liknende kunne skje i Larvik, men tok feil. På grunn av egne positive erfaringer – også med Furuheim – trodde jeg at eldre er trygge i Larvik. Det mener jeg fortsatt, hvis det blir rydda opp og ansvarlige blir bytta ut.

Jeg forsvarer Brennpunkts bruk av skjult kamera. For, når alt annet er prøvd, når det dreier seg om omfattende omsorgssvikt – til og med fare for en for tidlig død – må man ty til siste utvei: Brennpunkt og skjult kamera. Jeg kaller det nødverge.

Larvik kommune må få en ny ansvarlig for Helse og mestring i Larvik kommune. En som er opptatt av å rydde opp, ikke bortforklarer mens hun venter på statsforvalteren. En som ikke vil bruke tida til å anlegge sak mot NRK. I nødverge.

Erik Ness
Pensjonist med 30 viktige år i helsetjenesten i Larvik.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *