Høsten 2020 vedtok kommunestyret salg av Festiviteten i Larvik. Salget ble gjennomført til en symbolsk salgssum, og med en rekke betingelser. Siden dette tidspunkt har det foregått en meget omfattende rehabilitering og modernisering av bygget.

Kjøper av bygget ønsker at Festiviteten skal bli et «Folkets bygg», et sted hvor både de politiske avgjørelsene tas og et sted som blir benyttet av hele kommunens befolkning. I den forbindelse er det etablert en dialog med kommunen vedrørende behovet for kommunal benyttelse av bygget.

Ovennevnte dialog resulterte i en intensjonsavtale om kommunal bruk av festiviteten. Som det kan ses av avtalen er det snakk om 3 typer bruk:

1) Politiske møter
2) Administrative og andre møter i regi av Larvik kommune 3) Møter og samlinger for lag og foreninger

Som det fremgår av intensjonsavtalen har partene intensjon om å tilrettelegge for og forhandle frem en leieavtale som sikrer en naturlig kommunal bruk av Festiviteten som «Folkets bygg».

Det ble planlagt signering av intensjonsavtalen i etterkant av kommunestyremøtet den 16. juni 2021, og at en leieavtale mellom partene skal fremforhandles og være klar for politisk behandling i september 2021. Les hele intensjonsavtalen som rådgiver Terje Lund skrev 8 juni 2021 her.

I kommunestyret 8 februar 2023 skulle politikerne stemme over vedtaket fra formannskapet 1 februar 2023 hvor flertallet sa nei til leie. Se hele innstillingen til saken her.

KOMMUNEDIREKTØRENSFORSLAG TIL VEDTAK:

1. Larvik kommune inngår vedlagte leieavtale med Gjenbrukshuset Festiviteten AS. Se forslag til leieavtale her. 

FSK- 015/23 Vedtak

Det inngås ikke en leieavtale med Gjenbrukshuset Festiviteten. Det søkes å leie møtelokaler periodevis annet sted for det enkelte formannskapsmøte. Både utgifter og inntjening skal veies etter en konserntankegang ettersom Bølgen og Sliperiet begge er kommunale ansvar.

Ved avstemming var det 26 som sa nei til å inngå leieavtale, mens 14 stemte for leie. Se hele saken i opptak her. 

Betyr dette at en ikke kan stole på flertallet av Larviks politikere?

Og hvordan kunne de samme politikkerne kjøpe Torget 1 for 70 millioner og samtidig si nei til å leie Festiviteten for kr 60 000,- i året?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *