30 november 2022 skrev ØP en sak om Per Manviks planer om å be kommunedirektøren se på mulighetene for et kraftverk i Larviks del av Lågen. Les saken i ØP her.

«– Det handler om å sjekke mulighetene for å få konsesjon, samt ta en prat med grunneiere. Det er opplagt ikke noe som er gjort over natta, dette, men Lågen renner 24 timer i døgnet, det er en stor ressurs, og vi gjør ikke jobben vår som politikere om vi ikke ser på alle muligheter som finnes,» uttalte Manvik til ØP.

Nå kan det se ut som om Tønsberg kommune har tatt ideen til Per Manvik og vi kan lese dette i Tønsberg Blad:

«I 1917 ervervet Tønsberg kommune en del fallrettigheter i Nummedalslågen ved Brufoss i Lardal kommune. Disse kan utnyttes til å skape vannkraft, og i 2014 ønsket Skagerak energi å kjøpe rettighetene fra kommunen.»

«I et bystyremøte anbefalte kommunedirektøren politikerne å gjennomføre et slikt salg, men Steinar Solum (Sp) foreslo på vegne av sitt eget parti og Frp at kommunen skulle beholde fallrettigheten inntil det eventuelt ble aktuelt å utnytte fallet på strekningen.»

«Solums forslag ble enstemmig vedtatt. Slik lød vedtaket: «Kommunen beholder fallrettigheten inntil det eventuelt blir aktuelt å utnytte fallet på strekningen».» Les hele saken i TB her.

«Bakgrunnen for at denne saken kommer opp nå i 2023, er at Utvalg for miljø, teknikk og næring og Utvalg for plan og bygg skal behandle saken «Alternativer for å fremme klimavennlig energiproduksjon gjennom arealplanlegging», henholdsvis på onsdag 15. februar og fredag 17. februar

«Men det mener altså Senterpartiet at det gjør. Thorvald Hillestad (Sp) vil fremme et alternativt forslag i Utvalg for miljø, teknikk og næring om at administrasjonen skal se nærmere på muligheten for å utnytte dette fossefallet.»

«Fallet er på cirka fem meter og middelvannføringen på stedet er cirka 40 kubikkmeter per sek, hvorav halvparten, cirka 20 kubikkmeter per sekund, tilhører kommunens fallrett.»

Det blir spennende å se utfallet av denne saken og om Tønsberg kommune bygger sin første kraftstasjon ved Brufoss.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *