Arne Hjortland (født 9. januar 1920 i Halse og Harkmark (nå en del av Lindesnes kommune), død 30. august 2008 i Rekkevik) var gartner, banemester, foreningsmann og lokalpolitiker (Ap). Foreldrene var bygningssnekker Johannes Hjortland (1880–1964) og husmor Kathrine Andrea, f. Andersen (1895–1953). Begge foreldrene var født i Halse og Harkmark i Vest-Agder fylke.

Arne Hjortland Skjermdump: op.no

Arne Hjortland Skjermdump: op.no

Hjortland vokste opp i Mandal i huset ved siden av billedhoggeren Gustav Vigelands hjem.

Slektstre Katrine Anderse

Slektstre Johannes Hjortland

Hjortland giftet seg 19. juli 1952 med tilskjærerske Marie Jensen (1927–2011) fra Nanset, Hedrum kommune. Sammen fikk de to sønner. Ekteskapet ble oppløst i 1973.

I 1949 ble det oppgitt at Hjortland bodde på «Engstad» (daværende Tjøllingveien 22, nåværende Storgata 161) på Undersbo. I 1950-årene bodde han på «Fjellgløtt» (Dronning Gydas vei 20) og i Nansetveien 81, begge på Nanset. Hjortland eide «Heimtun» (Vinjes vei 20) 1960–1973. Han bodde fra 1989 og fram til sin død i Hildrebakken 4B på Rekkevik.

Arne Hjortland Foto: privat

Arne Hjortland Foto: privat

I unge år drev Hjortland med mange ulike idrettsgrener for moro skyld. På eldre dager ble det golf for alle penga. Han fikk sin gartnerutdannelse i Mandal. I 1947 ble Hjortland gartner på Farris Bad i Larvik. Senere begynte han for seg selv som anleggsgartner og kombinerte dette med hvalfangst i syv år. Hjortland seilte med «M/S Norhval». En stund var han ansatt som gartner og vaktmester for trikotasjefabrikant Finn Hognestad på Nanset.

Arne Hjortland Foto: privat

Arne Hjortland Foto: privat

Hjortland tiltrådte 18. mars 1963 helårsstillingen som banemester for Larvik Turns anlegg på Lovisenlund. Han innehadde denne stillingen i ti år. Da foreningens kiosk var åpen for salg hver dag i sommersesongen og under skiarrangementene vinteren 1966, ledet Hjortland driften av denne i tillegg til det ordinære banemesterarbeidet.

Arne Hjortland på Lovisenlund Foto: privat

Arne Hjortland Foto: privat

Han sang tenor i Mannskoret Samklang og senere i Larvik Godtemplarkor.

Hjortland var ført opp på en førtiendeplass på Hedrum Arbeiderpartis liste ved kommunevalget i 1967.

Han ble i mars 1964 valgt som medlem av parkutvalget i Hedrum kommune og ble i august samme år valgt til dets viseformann. Hjortland rykket i 1967 opp som formann, da Johan Gard fraflyttet kommunen. Han ble i mars 1969 valgt til ny formann for Nanset Arbeiderlag etter Jan Svendsen, som ønsket avløsning. Hjortland ble i oktober samme år medlem av kulturutvalget i Hedrum kommune. Han ble i februar 1972 valgt til dets formann.

I desember 1971 ble Hjortland valgt som medlem av skolestyret. Han ble i april 1972 utnevnt til én av Hedrums to representanter i det nyopprettede administrasjons- og tilsynsutvalget for Statens friarealer ved Farris. Hjortland var også dets formann. Han fratrådte utvalget i januar 1976.

Hjortland uttalte i et intervju med journalist Eva Aaserud, som ble trykt i Østlands-Postens utgave av 9. januar 1995 at Kilenprosjektet var noe av det bedre han hadde gjort. Hjortland utdypet dette nærmere: «Kort og godt å få det pent i Kilen, få orden på Kattestranda og bygge broer. Fortsatt finnes det benker jeg har fått satt opp. Sånt gleder.»

Han ble 23. mai 1973 valgt til medlem av interimsstyret til Larvik Historielag. Hjortland ble 4. mai 1977 valgt som formann for interimsstyret til Larvik og Omland Naturvernforening. Han ble senere valgt som foreningens første formann og fratrådte i mars 1980. Hjortland var viseformann for styret til Mannskoret Samklang for sangeråret 1980–1981. På årsmøtet til Larvik Godtemplarkor i februar 1981 ble han valgt til medlem av festkomitéen.

Hjortlandslekta i Mandal 1981 Foto: privat

Hjortlandslekta i Mandal 1981 Foto: privat

I april 1989 ble Alders Hviles Venner stiftet. Hjortland ble på årsmøtet i mars 1990 valgt til formann. Alders Hviles Venner ble nedlagt i mars 1996 etter forgjeves å ha kjempet i syv år for at Larvik kommune skulle sikre videre drift av eldreboligene.

Han var i 1990-årene medlem av styret til Østre Halsen Vel.

Hjortland fikk 3. juni 1984 Vestfold Sangerforbunds hederstegn for 30 års medlemskap.

Hjortlans døde 30. august 2008, 88 år gammel.

Takk til sønnen Thormod Hjortland for supplerende opplysninger og utlån av bilder.

Morten Bakkeli.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *