Kjerringvik nord er et kommunalt prosjekt som består nytt avløpsanlegg fra Svinevika til Kjerringvik, og etablering av ny og igjenfylling av eksisterende vannledningen på strekningen.

Det skal etableres en kommunal pumpestasjon i Svinevika som vil pumpe til den eksisterende pumpestasjonen i Kjerringvik v/ båthavnen. Dette avløpssystemet vil bidra til å gjøre det mulig å knytte en del av boligbebyggelsen nord for Kjerringvik og hytteområdene ved Svinevika, Rød og Håkavika til kommunalt avløpsnett.

Anbudsbefaring ble avholdt 14 juni 2021 og det var seks entreprenører tilstede. Det var oppstart høsten 2021 og prosjektet ferdigstilles skulle vært ferdigstilt før sommeren 2022.

Nå i februar 2023 har entreprenør Håkon Skuggedal sluttført denne etappen fra Kjerringvik til Svinevika.Se bilder.

Svinevika Foto: Bøkebloggen

Svinevika Foto: Bøkebloggen

Svinevika Foto: Bøkebloggen

Nå skal Larvik kommune starte på neste prosjekt Holtansvingen –Svinevika og fredag 17 februar 2023 var det anbudsbefaring med flere entreprenører.

Holtansvingen –Svinevika er et kommunalt prosjekt som er igangsatt for å oppgradere vannledningen fra Holtansvingen til Svinevika. Samtidig skal det også legges til rette for framtidige utvidelser av avløpsnettet fra Holtansvingen, videre nordover, mot Sandnes.

Det vil i dette prosjektet bli lagt pumpeledning for spillvann frem til Kjerringvikveien 238, og fra dette området vil det etableres selvfallsledning og vannledning som vil ligge langs Holtanbekken.

Ledningsnettet vil tilknyttes den nye kommunale pumpestasjonen i Svinevika. Den kommunale vannledningen som forsyner Kjerringvik, skal tilknyttes eksisterende vannledning, rett vest, for innkjøringen til Svinevika.

Dette avløpssystemet vil bidra til å gjøre det mulig å knytte boligene langs Kjerringvikveien og hytteområdene ved Svinevika, Rød og Håkavika til det kommunale avløpsnettet.

Ca. 200 hytter vil på lengre sikt kunne bli tilknyttet det kommunale avløpsnettet i dette prosjektet. Avløpsvannet transporteres i overføringssystemene via Ula, Bjønnes, Hølen og til Lillevik renseanlegg.

Byggestart antas uke 20, 2023 og arbeider inkl. oppussingsarbeider skal være avsluttet senest innen 20.12.2023.  Les hele tilbudskonkurransen Holtansvingen/Svinevika VA-anlegg her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *