I meldingen til Datatilsynet spør digitaliseringssjef Vilhelm Einen hvilke rettigheter og plikter Larvik kommune har i forhold til de store mengdene med personopplysninger som NRK har skaffet seg gjennom opptakene.

Kommunedirektør Gro Herheim har 23 februar 2023 uttalt seg til Kommunal Rapport om klagene som er sendt.  Les hele saken i Kommunal Rapport her.

Bøkebloggen har fått innsyn i klagen digitaliseringssjef Vilhelm Einen har sendt Datatilsynet 21 februar 2023. Han skriver dette i klagen:

«NRK Brennpunkt har i perioden 15. mai til 30. juni 2022 satt opp kamera og filmet hele døgnet i 3 uker inne på et beboerrom på Furuheim sykehjem i Larvik kommune.

Verken arbeidsgiver, ansatte eller besøkende har vært informert om at filming har pågått.

Det er vist flere klipp fra filmingen på NRK Brennpunkt onsdag 25 januar under tittel “Omsorg bak lukkede dører”. Ansatte og pasient er søkt sladdet i dokumentaren. Ansatte på avdelingen kjenner igjen seg selv som medarbeidere. Det framgår av møblering på pasientrommet at pasienten kan identifiseres av flere. NRK har opplyst oss om at pasienten som er filmet ikke er samtykkekompetent, og at det er pårørende som har gitt tillatelse til overvåkning

NRK har gjennom overvåkningen tilegnet seg et stort tilfang av personopplysninger og muligens personsensitive opplysninger innenfor Larvik kommunes anlegg, uten at berørte har kjent til eller gitt samtykke til at slike opplysninger har blitt innsamlet. Det er ca. 50 ansatte som har jobbet på avdelingen i perioden, hvor mange besøkende som kan være berørte er ukjent. Vi vurderer det slik at det er NRK som er behandlingsansvarlig for de innsamlede personopplysningene. Samlet sett utgjør dette over 500 timer med film av ansatte, pasienter og besøkende.

Larvik kommune ønsker derfor, både som tjenesteyter og arbeidsgiver, å få avklart med Datatilsynet hvilke rettigheter og plikter kommunen samlet sett har ifht de personopplysningene NRK her har tilegnet seg.

Vi gjør oppmerksom på at Larvik kommunes hovedverneombud har klaget inn forholdet til NRK som behandlingsansvarlig for personopplysningene i brev av 16. februar 2023, med kopi til Datatilsynet. Vi imøteser behandling i hhv NRK og Datatilsynet av klagen fra hovedverneombudet.» Les hele brevet her, Klage Datatilsynet Einen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *