Da Haakon Haakonsen søkte på den ledige stillingen som vaktmester på realskolen etter Harald Tvetene, måtte det ha vært som å hoppe etter Wirkola. Tvetene var jo rene showmannen, men Haakonsen hadde mange andre kvaliteter. Jeg gikk på Mesterfjellet skole 1975–1978 og husker Haakonsen med hans hakeskjegg, blå lagerfrakk og buhunden Snapp. Jeg husker ikke foranledningen, men en dag ønsket han å prate med meg. Det viste seg at Haakonsen var en hyggelig og sympatisk mann, og jeg forstod at han var glad i hunden sin.

En ung Haakon Haakonsen. Foto stilt til disposisjon av Laila Haakonsen

Haakon Haakonsen (født 19. mai 1917 i Larvik, død 16. januar 2006 samme sted) var møbelsnekker, vaktmester, amatørmaler og skutemodellbygger. Foreldrene var bygningssnekker Hans Alfred Haakonsen (1868–1942) og husmor Olga Anette, f. Nilsen (1882–1971). Begge foreldrene var født i Larvik. Adresse ved fødselen var Strandgata 10 på Torstrand. Samme adresse var oppgitt i folketellingen 1920.

Strand gata 10 Foto: Bøkebloggen

Haakonsen giftet seg 7. november 1942 med hushjelp Ellen Johanne Nordheim (1919–1989). Hun var født i Larvik og bodde i Hospitalgata på Torstrand. Sammen fikk de en datter.

Den tekniske aftenskole i Larvik (yrkeskveldskolen) holdt 21. og 22. mai 1938 sin ordinære årlige utstilling av elevenes tegnearbeider i Middelskolens gamle murbygning. Østlands-Postens medarbeider mente at Haakonsen var best av samtlige i 2. klasse B. Han var også den eneste av elevene som hadde fått en blank ener. Haakonsen tegnet alt med venstre hånd.

Haakon Haakonsen. Foto stilt til disposisjon av Laila Haakonsen

Neste års utstilling med elevenes tegnearbeider ble holdt på samme sted 29. og 30. april 1939. ØPs journalist mente at mekanikeren Alf Johannessen i 3. klasse A og møbelsnekkeren Haakon Haakonsen i 3. klasse B hadde de beste tegningene i avgangsklassen. De var særdeles bra.

I 1964 skiftet Larviks kommunale høyere almenskole (Kristian Fredriks vei 3) navn til Larvik gymnas og flyttet over til en nyoppført bygning (Ahlefeldts gate 6). Haakonsen var den gang ansatt som laborant hos Treschow-Fritzøe og søkte på stillingen som vaktmester ved gymnaset, som imidlertid gikk til Harald Tvetene.

Haakon Haakonsen slik mange av elevene på Mesterfjellet i 1970-årene husker ham. Foto stilt til disposisjon av Laila Haakonsen

Haakonsen søkte samme år på stillingen som vaktmester ved Larvik realskole. Rektor Karl Hellner innstilte Haakonsen som nummer én og innstillingsnemnda foreslo ham som nummer to. Larvik skolestyre vedtok på et lukket møte 22. oktober 1964 å ansette Haakonsen som vaktmester. Tolv av medlemmene stemte for ham.

Da Mesterfjellet skole ble etablert i 1966, ble Haakonsen vaktmester der. Lærerne underholdt elevene i Farrishallen 8. mai 1968. Haakonsen holdt et kåseri om lærerne. Han pensjonerte seg i 1982.

Haakonsen forærte i 1978 Mesterfjellet skole et kjempestort bilde, som han hadde laget kun av bittesmå trebiter. Det var umulig å telle hvor mange tusen trebiter han hadde brukt. Antallet tresorter lå et sted mellom 20 og 30. Haakonsen regnet med å ha brukt 160 timer på å ha satt sammen bildet. Motivet var Edvard Munchs Historien.

Det ble 2. desember 1979 holdt en kunstutstilling i det tidligere kurhotellet på Farris Bad (det senere Bøkeskogen Kultursenter). Det var gruppe Sam – med 14, 15 utstillere – som dominerte utstillingslokalene. Haakonsen var én av dem. Medlemmene av Grafma-gruppen arrangerte i mars 1981 sin andre fellesutstilling i Bøkeskogen Kultursenter. Haakonsen var én av elleve kunstnere.

Under det åpne bygdetunet i Brunlanes i juli 1991 vakte han oppmerksomhet med sin utstilling av nydelige båtmodeller i bygningen til Halle Mølle.

Haakon Haakonsen på eldre dager. Foto stilt til disposisjon av Laila Haakonsen

Haakonsen laget en modell av redningsskøyta «Colin Archer», som han i 2001 ga i gave til stiftelsen Tollerodden. Den fikk en plass i Tollerodden-bygningen, da den sto ferdig restaurert. Han ga også en høvelbenk, som han i sin tid selv hadde laget, og i tillegg annet utstyr – blant annet profilhøvler.

Haakonsen var blant annet sammen med sin yrkeskollega Harald Tvetene medlem av Larvik Sangforening.

Styret i Larvik kommunale forening (LKF) hadde 22. juni 1990 merkeutdeling på Hvalen kro til medlemmer med 40 års uavbrutt medlemskap. Haakonsen var én av 63 som hadde gjort seg fortjent til en LO-nål.

Han døde 16. januar 2006, 88 år gammel.

En stor takk til datteren Laila Haakonsen for supplerende opplysninger og for å ha stilt bilder til disposisjon.

Morten Bakkeli.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *