I onsdagens møte i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring i Larvik kommune fikk politikerne en melding  om status i prosjekt rehabilitering av Stavern skole.

Stavern skole – status01.03.23

  • Status siden siste melding/forrige politiske møterunde i januar 2023:
    Det har vært avholdt prosjekteringsmøter hver annen mandag i perioden.
  • Arbeidet har hovedsakelig bestått i kartlegging og avdekking av nyere konstruksjoner og energiberegning av disse. Samt budsjettarbeid og teknisk koordinering.
  • Tekniske entreprenører er nå engasjert. Vi arbeider med energiøkonomisering og driftsoptimalisering. Vi fortsetter å bruke tilstrekkelig tid i denne fasen slik at vi bygger mest mulig rasjonelt og godt. Vi har fortsatt fullt fokus på kvalitet og kostnader.
  • Fremdriftsplan er fortsatt ikke endelig spikret da vi arbeider med løsninger for de enkelte punkt.
  • Vi har fått oversendt et budsjett for rehabilitering av Stavern skole. Gymsalen holdes foreløpig utenfor, da løsningene her ikke er klarlagt. Budsjettet er en del av samspillsfasen og er nå under granskning. 

Les hele meldingen her, Stavern skole status 1 mars 2023.

Det blir spennende å følge dette prosjektet videre.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *