Da jeg i 1961 for første gang skulle bruke min stemmerett ble jeg av mine sosial-demokratiske foreldre advart mot å stemme på et borgerlig parti, for det var det samme som å stemme for høyere skatter og renter. Etterhvert har vi vel sett at ingen er verre til å skatt- og avgiftsbelegge befolkningen enn venstrepartiene.

I ØP for 9.mars er AP ved Nyland og Lysnes ute med argumentering mot høyre-partienes lovnader om å annulere den vedtatte eiendomsskatten, for den skal visstnok i følge AP redde Larvik kommunes økonomiske problemer.

For 2023 og 2024 er det beregnet at skatten skal innbringe brutto hhv 40 og 80 millioner. Til å administrere dette skal kommunen opprette en egen avdeling og i første omgang visstnok ansette 3 nye medarbeidere. Kan vi da regne med at netto tilskudd i kassa blir ca 30 mill i år og kanskje 70 mill neste år?

Sett opp mot kommunebudsjettet på ca 3 milliarder blir jo dette uansett et musepiss. Når det blir 4 promille blir det vel brutto 160 mill da. Dette skal altså være redningen for kommunens drift av skoler, sykehjem, osv.

Det skremmende i venstrepartienes tankegang er at det aldri er aktuelt å se på utgiftssiden, bare hvor mye vi kan få inn i skatter og avgifter. Høyresiden har derfor et poeng ved å hevde at det ikke kan være så vanskelig å kutte 0.5% i et budsjett på 3000 millioner.

Hvis det i offentlig sammenheng hadde blitt handlet etter økonomiske prinsipper slik det gjøres i privat næringsliv, hadde det vel ikke vært noe problem å få balanse i Larvik kommunes økonomi.

I første omgang kan jo AP sørge for å få fjernet det vi hører om det såkalte «Gråtass tunet», en ordning hvor personell som ikke lenger har en funksjon blir plassert med samme lønnsbetingelser som tidligere?

Men hvis disse ryktene er tilfelle kreves det handlekraft litt utover det normale. Mye enklere da å innføre nye skatter. Når eiendomsskatten er oppbrukt kan vi jo som det neste sette bomring rundt byen.

Kåre Wærnes

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *