Det er helt utrolig at Arbeiderpartiet kan forsvare innføring av eiendomsskatt. De har på nytt gjentatt sitt løfte om å ruinere de som har minst. Det er ille å se at ordførerkandidaten og leder i AP står fram i avisa med et smil om munnen, når de på nytt prøver å forsvare eiendomsskatten. For meg tyder det på dårlig folkeskikk. 

 I tillegg prøver de å innbille oss at det ikke er sikkert at eiendomsskatten kommer til å øke som planlagt. Det er det nok få som biter på. 

 Bare tenk: Vi går på jobb hver dag uansett motivasjon, vær og føre. Så får vi lønn etter en måned med mange slitsomme dager! Vi betaler i overkant av 30 % skatt (minimum) til stat og kommune. Det som da blir igjen skal vi fordele på en rekke utgifter. 

 Vi skal kjøpe mat der det på nytt betales 15 % moms til staten, og andre forbruksvarer som er tillagt 25 % moms. Så er det kommunale avgifter, som alltid stiger mer enn alt annet, tillagt 25 % moms.De fleste av oss har også en rekke andre utgifter tillagt moms, og dessuten forsikringer osv. 

 Av det lille som måtte bli igjen hver måned, prøver vi å spare for å kunne kjøpe oss et hus eller en leilighet. Etter å ha spart i veldig mange år, har vi muligens nok egenkapital til å få lån nok til å kjøpe. Lykken er komplett, helt til Arbeiderpartiet og andre partier kommer på ideen at de skal kreve innpenger fra dem som eier egen bolig. Eiendomsskatt – det må kunne kalles ran av penger. 

 Arbeiderpartiet mener selv at de er best til å ta vare på de med minst i samfunnet. De gjør det stikk motsatt av hva de står for og mener. Innføringen av eiendomsskatt kommer i tillegg til økte strømpriser, drivstoffpriser, renteøkninger og dyrere mat. Alt dette går vel utover de har minst fra før! Det er nemlig ikke de med mest penger som merker eiendomsskatten, det er de med minst det går utover. Det er så man nesten ikke tror det man leser! Det blir nok ikke kortere suppekø hos Frelsesarmeen etter dette. 

 Dere velger å ta fra de fattigste i stedet for å forvalte kommunale penger mer fornuftig. Dere tror at folk vil godta mindre penger i pungen for å få bedre tilbud i kommunen. Det er feil, kommunen har mer enn nok penger til disse tilbudene hvis de brukte sine midler med fornuft. Det blir sløst mye med penger i kommunen. Det må sees på størrelsen på administrasjonen og den skyhøye konsulent-bruken som burde være unødvendig. Kommunen bør ha nok av kvalifiserte folk selv, med så mange ansatte. Besparelsen på konsulent-bruk bør fjerne behovet for å innføre eiendomsskatt. 

 Lykke til med en fullstendig feilslått politikk! Dere gjør det enda vanskeligere for en stor andel av Larviks innbyggere. Det er utrolig at det går an! 

 Jeg tar meg friheten til å lansere et nytt slagord for Arbeiderpartiets valgkamp: 

LA DE MED LAVEST INNTEKT I SAMFUNNET STEMME PÅ OSS, SÅ SKAL VI STRAFFE DEM. 

 Jan Helge Holm Johansen 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *