Den 31. mars leverte Jernbanedirektoratet og Bane NOR en felles tilråding for prioriteringer i kommende Nasjonale transportplan. Link til alle dokumenter her. 

Flere av prosjektene som var prioritert for oppstart i første del av planperioden i NTP 2022 – 2033 (eksisterende portefølje) er det ikke rom for å prioritere.

I foreliggende forslag går planene om to tog i timen Oslo – Skien ut av porteføljen.

I 2025 vil dobbeltsporet mellom Drammen og Tønsberg være ferdigstilt, og vi kan få avganger hvert kvarter og redusert reisetid mellom Oslo og Tønsberg.  Les deler av rapporten her. 

I etterkant av et kommunestyrevedtak i august 2019 har store deler av Larvik vært båndlagt.

Er det ikke nå på tide å redusere omfanget av det båndlagte området i Larvik sentrum?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *