Varselutvalget har i et års tid gransket varslingsordningene i helse- og omsorgssektoren og leverte rapporten til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) onsdag 12. april.

Utvalget foreslår betydelige endringer i måten varsler om dødsfall og andre alvorlige hendelser håndteres på. Rapporten skal nå ut på høring.

Noen av utvalgets sentrale forslag:

  • Ny ordning for varsling, hvor ordet «varsel» erstattes med «melding» og hvor læring og forbedring vektlegges.
  • Å opprette et nasjonalt register for meldinger om alvorlige hendelser og nesten-alvorlige hendelser. Statsforvalteren er mottaker av meldingene, og kopi av meldingene går til et nasjonalt register. Det nasjonale registeret kan brukes til å holde oversikt, identifisere områder for forbedring og til å planlegge landsomfattende tilsyn.
  • Virksomhetene får det fulle ansvaret for å gjennomgå og følge opp alvorlige hendelser.
  • Samorganisering av Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon.

«– Varslingsordningen slik den er innrettet i dag, fungerer i for liten grad etter formålet om forbedring av pasientsikkerheten», sier leder Stein A. Ytterdahl i varselutvalget.

Ytterdahl sa også at det bør bli lovpålagt å melde inn alvorlige nesten-hendelser. Utvalget vil at det skal bli enklere for pasienter å melde inn feil.

«– Det er et enstemmig utvalg som foreslår betydelig endringer i måten varsler om dødsfall og andre alvorlige hendelser håndteres på», ifølge Ytterdahl. Les hele rapporten her.

VG avdekket i november 2021 at 80 prosent av alle registrerte, alvorlige hendelser ved norske sykehus ikke ble varslet til Helsetilsynet. Les hele VG saken her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *