Min mor og jeg så en gang i 1970-årene Jan Ole Flæten på Larvik jernbanestasjon. Da jeg senere fortalte om det, fikk jeg vite at det var ikke rart, fordi han hadde tilknytning til distriktet. Vi vedlegger en video til programmet Etter Dagsrevyen  fra NRK Fjernsynet 14. januar 1978. Flæten synger værmeldingen helt i begynnelsen.

Jan Ole Flæten (født 9. januar 1922 i Kristiania, død 19. februar 2010 i Oslo) var statsmeteorolog.

Foreldrene var prest Olav Flæten (1890–1954) og Astrid, f. Iversen (1892–1963). Begge var født i Kristiania. Faren ble i 1932 sogneprest i Tjølling kirke. 5. april 1942 leste han for en fullsatt kirke bekjennelsesskriftet Kirkens grunn og nedla sitt embete i protest mot overgrepene mot kirken under den andre verdenskrig. Flæten fortsatte som sjelesørger og foretok barnedåp og jordfestelser, men vielsene henviste han til sorenskriveren. Ettersom han ikke mottok lønn, sirkulerte bidragslister rundt i bygda. Flæten begynte igjen 8. mai 1945. I mars 1950 ble han utnevnt til sogneprest i Lier.

Jan Ole Flæten giftet seg 25. juni 1949 med Bente Bergliot Whist (1924–). Hun var født i København, men bodde på den tiden på Smestad i Oslo. Sammen fikk de en datter og to sønner. Ekteparet gjestet NRKs grammofonarkiv i programposten Tidlig en søndag morgen, som ble sendt på radio 14. januar 1973.

Flæten hadde en hytte på Bjønnes i Tjølling.

Flæten tok examen artium i Larvik i 1941. Som stud.real i 1943 tilbød han privatundervisning i matematikk. Flæten var i krigstjeneste i de norske polititroppene i Sverige og Finnmark 1943–1945. Han ble i 1952 cand.real ved Universitetet i Oslo.

Flæten begynte som meteorolog i værtjenesten på Fornebu i midlertidig stilling 16. mars 1950. Han fikk 1. oktober 1952 midlertidig stilling som statsmeteorolog II på Gardermoen. Flæten fikk 1. juli 1960 fast jobb som statsmeteorolog I på Fornebu.

Han var fra 1. januar 1972 til 31. juli 1983 tilknyttet Værvarslingsavdelingen på Østlandet som statsmeteorolog. Flæten var fra høsten 1973 til 31. januar 1979 tatt ut til å utføre forskningsoppgaver ved Meteorologisk institutt. Han ble da overført til Værvarslingsavdelingen igjen. Flæten var videre statsmeteorolog i Værvarslingsavdelingen fra 1. august 1983 til 13. januar 1985. Fra januar 1985 var han forsker ved instituttet.

Flæten gikk av med pensjon 1. februar 1989, men arbeidet på pensjonistvilkår fram til 31. desember 1993.

Han var også leder ved Ørland værtjenestekontor i 1950-årene og lærer ved Ullern middelskole fra 1961 til 1962.

Flæten presenterte også værmeldingene i Dagsrevyen. Han sang værmeldingen i programmet Etter Dagsrevyen, som ble vist på NRK Fjernsynet 14. januar 1978. Flæten orienterte i 1980 om 100 år gamle værkart i TV-serien Aargang 1880 med Anne Baggethun og Ragnar Baartvedt som programledere.

Flæten framførte Georg Friedrich Händels Sarabande på orgel under Larviks kommunale høiere almenskoles veldedighetskonsert i Larvik kirke 16. mars 1941.

Flæten åpnet den andre del av konserten i Sandar kirke til inntekt for «fadderskapene» 6. april 1941 med å spille Fuge i C-dur av Johann Sebastian Bach på orgel. Flæten spilte senere Händels Sarabande.

Han var også fløytist og sanger (bass) i Filharmonisk kor.

Han var i 1947 formann for Norske studenters kristelige forbund. Flæten var 1978–1980 sekretær i styret til Oslo geofysikeres forening. Han var også medlem av styret til Cæciliaforeningen. Flæten var sekretær og senere formann i styret til Havnaholtet Borettslag.

Bydelene Sogn/Korsvoll/Tåsen/Nordberg fikk i 1982 foreningen Lokalhistoriens Venner. Flæten var medlem av arbeidsutvalget. Han var senere medlem av styret til Sogn Frivillighetssentral.

Han fikk i slutten av juni 1983 beskjed om at han fikk karantene fra TV, fordi han sto på Sosialistisk Venstrepartis bystyreliste ved kommunevalget samme år. Flæten kunne igjen spå været for titterne 13. september 1983.

Han var fram til 1988 representant for SV i Bydelsutvalg 34, Sogn. Flæten ble valgt til medlem av Oslo ligningsnemnd.

Han ble tildelt Deltagermedaljen, som tildeles nordmenn og allierte som deltok i militær kamp for Norge under den andre verdenskrig.

Flæten holdt tale for dagen i Tjølling 17. mai 1976. Han holdt tale på Utflytterdagen i Bøkeskogen første pinsedag 1982.

Flæten døde 19. februar 2010, 88 år gammel.

En stor takk til Magne Velle, Meteorologisk institutt, for supplerende opplysninger.  Også en stor takk til sønnen Lars Hallvard Flæten for å ha stilt bilde til disposisjon.

Morten Bakkeli.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *