Rammeavtalen for grunnarbeid og veivedlikehold anga 6 millioner kroner som øvre verdi. Gamle Øygarden kommune kjøpte for 91 millioner kroner.

I november 2021 og mars 2022 konstaterte Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) at gamle Øygarden kommune hadde kjøpt grunnarbeid, veivedlikehold og prosjekteringstjenester for mange ganger kontraktsverdien.

Nå får vestlandskommunen igjen 7,8 millioner kroner, takket være at kommunen hadde en såkalt offentlig anbudsforsikring. Det skjedde ikke uten diskusjoner.

Øygarden kommune inngikk forlik med forsikringsselskapet like før påske. Les hele saken i Kommunal Rapport her. 

Saken legges frem for politikerne i formannskapet 19 april 2023. Les saken her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *