Eieren av denne hytta fra Oslo fikk ja fra kommune da han søkte om å rive den gamle hytta og bygge ny. Dermed ble hytta brent ned til grunnen, men så kom kontrabeskjeden fra Statsforvalteren.

Kommunens vedtak ble sendt til Statsforvalteren ved Miljøvernavdelingen, hvor vedtaket blir påklaget, og det blir opprettet en settestatsforvalter i Agder.

Nå svarer eieren med å gå til søksmål mot Kragerø kommune og krever over to millioner kroner i erstatning. Mener kommunen har opptrådt uaktsomt i byggesaken og mener kommunen manglet hjemmel til å vedta tillatelsen som ble gitt i juni 2019. Les hele saken i Kommunal Rapport her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *