Richard Tvedten (født 5. oktober 1873 i Tjølling, død 19. juni 1936 samme sted) var gårdbruker, skytter og politiker (Bondepartiet). Foreldrene var Nils Tjøstolvsen (1832–1909) fra bruksnummer 1 under gården Tvedten Nordre og Ragne Marie Gjertsdatter (1835–1873) fra bruksnummer 1 under gården Klåstad Øvre.

Tvedten giftet seg 12. mars 1910 med Marie Nicolea Gjerstad (1888–1956) fra bruksnummer 2 under gården Gjerstad Nordre. Sammen fikk de seks døtre og to sønner. Én av sønnene, Hans Tvedten, var vararepresentant på Stortinget for Vestfold 1958–1961 og ordfører i Tjølling kommune 1976–1979.

Richard Tvedten var yngre bror av stortingsrepresentant Magnus Tvedten.

Richard Tvedten utdannet seg ved Ås høyere landbruksskole 1895–1897. Han var gårdsbestyrer på Reistad i Sigdal 1899–1900 og på Ringnes i Krødsherad 1900–1903. Tvedten drev trelasthandel fram til 1908. Han var eier og bruker av bruksnummer 1 under gården Lunde 1908–1936.

Han var medlem av Tjølling herredstyre 1923–1931 og varaordfører fram til 1925. Tvedten satt som representant for valgkretsen Vestfold fylke på Stortinget 1925-1930. Han var sekretær for Justiskomitéen (av 1919). En alvorlig revmatisk sykdom tvang ham til å søke hyppige og langvarige permisjoner fra hans stortingsarbeid. Det var på grunn av denne at Tvedten måtte frasi seg gjenvalg i 1930.

Han var formann for Brunla krets av Norsk Landmandsforbund 1915–1918. Tvedten var en sentral person i Vestfold, da Norsk Landmandsforbund fra 1920 la grunnen for Bondepartiet. Han var formann for Bondepartiets fylkesstyre i Vestfold 1921–1929. Tvedten var også medlem av Bondepartiets landsstyre 1921–1928. Han var formann for Tjølling Bondeparti 1923–1929.

Tvedten var formann for Tjølling Idrettsforening 1905–1906, Tjølling Sangforening 1906–1909, Tjølling Skytterlag 1907 og Tjølling Landbrukslag 1916–1918. Han var også blant annet styreformann for Larviks Aktiemeieri & Handelslag 1916–1919 og Larviks Andels Potetmelfabrik 1921–1930.

Tvedten tok medaljer i flere stevner arrangert av Tjølling Skytterlag.

Han døde 19. juni 1936, 62 år gammel.

Bilde: Richard Tvedten. Foto: Stortingsarkivet.

Morten Bakkeli.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *