For ca tre år siden vedtok Larvik kommunestyre å gå inn for plassering av ny jernbanestasjon i sentrum.

Dette til tross for at plassering i sentrum ville:
-rasere store deler av bebyggelsen i sentrum.
-koste ca en milliard mer enn plassering utafor sentrum,
-gi svært dårlig tilgjengelighet for det store flertall av Larviks befolkning som bor utafor
sentrum. (Tilgang med busser, parkeringsplasser, trange gater.)

 Til kommunestyrets unnskyldning kan en hevde at plassering ved havna heller ikke var noe godt alternativ. Jernbanemyndighetenes plan er at Vestfoldbanen skal bli en del av Sørlandsbanen, og mange av togene gjennom Larvik vil ha Stavanger som endepunkt. Nye jernbaner blir dimensjonert for en hastighet på 250 km/t, og må derfor ha ei ganske stiv linjeføring. Da nytter det ikke å følge ei linjeføring fra 1887! Dessuten vil det være en kjempefordel for Larvik som by å fjerne den barrieren mellom byen og fjorden som jernbanen utgjør i dag.
En kan vel si at kommunestyret hadde valget mellom pest eller kolera da de gjorde sitt vedtak. Samtidig må en spørre om hvorfor det ikke ble lagt fram andre alternativer.

Jeg har i en rekke avisinnlegg gjennom flere år pekt på en plassering ved Elveveien/Lågen som et godt alternativ. Elveveien gir god adkomst fra den største delen av kommunen, busser og biler kan komme til stasjonen uten å måtte sno seg gjennom et over 100 år gammelt gatenett, og det er arealer hvor en kan anlegge både stasjon, oppstillingsplass for busser og drosjer og parkeringsplasser uten å rive et eneste hus. Og det til en kostnad som er vesentlig lavere enn den lille stasjonen som er planlagt i sentrum.

Som jeg har nevnt før: Det er ikke bare en jernbanestasjon som skal plasseres: Det er en TRAFIKKTERMINAL!

Jernbaneplanene har til nå lagt ei klam hand over utviklinga av Larvik sentrum. Det som noen tydeligvis har trodd skulle føre til en vitalisering av sentrum, har til nå ført til det motsatte. Ei fortsatt båndlegging vil legge ei klam hand over utviklinga i sentrum i mange, mange år. Nødvendige investeringer kan/vil bli utsatt, og de investeringer som gjøres, kan en risikere er helt bortkasta.

Det som nå opplagt må gjøres, er å ta hele spørsmålet om stasjonsplassering opp på nytt. Da må også plassering ved Elveveien utredes, og sammenlignes med de andre alternativene. Jeg vil tru at jernbaneverket blir mer interessert i parsellen forbi Larvik hvis en kan legge fram et alternativ som gir en besparelse på rundt en milliard.

Dette er vel den viktigste sak for Larvik kommune i vår tid, og da kan en ikke hoppe bukk over noen alternativ!

Tor Bjørvik

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *