Sandefjord er rangert som den beste storkommunen til å fremme boligbygging

Sandefjord skiller seg positivt ut:

  • Ingen private planforslag ble avvist i 2021
  • Kommunal tidsbruk for behandling av reguleringsplaner er 129 dager. (Til sammenligning har Bergen 480 dager)
  • En stor andel innvilgede byggesøknader. Kun 1,4 % av søknadene blir avslått
  • Behandler byggesaker med 12 ukers frist på kun 4,4 uker
  • Høy boligreserve
  • Lav gjennomsnittlig boligpris

– Vår opplevelse er veldig i overenstemmelse med det kåringen viser. Kommunen tar oss imot med åpne armer, og det har vært forholdsvis lett for Usbl å få til det vi har ønsket i Sandefjord. Jeg vil skryte av åpenheten og tydeligheten fra både ansatte og politikere i kommunen,sier Atle Nerli, regionsjef i Usbl Sandefjord.

– Sandefjord har lykkes best av de 20 største kommunene, og er 7. best av alle 119 kommuner som er analysert. Så de har åpenbart gjort noen riktige politiske prioriteringer slik at det bygges nok og riktige boliger, og at det er et fornuftig tidsbruk i planprosessene. For det er lokalpolitikerne som sitter med nøkkelen til god boligpolitikk,sier Bård Folke Fredriksen, adm.dir. i NBBL. Les hele saken på NBBL her. 

NRK var også på plass i Sandefjord og du kan høre hele saken her. 

Vi gratulerer Sandefjord kommune med den gode jobben de har gjort.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *