«– Å forberede et arbeidsliv på overvåking gir oss et dilemma. Ikke fordi vi har noe å skjule, men fordi det handler om å verne om et trygt arbeidsmiljø for den enkelte arbeidstaker,» sier Larvik kommunes HR-sjef Cato Isdahl Pedersen til Kommunal Rapport.

Kommunen ba om en prinsipiell avklaring av «om overvåking og skjult kamera er en metode vi skal akseptere blir en del av arbeidslivet fremover», og hvordan arbeidsgiver skal forholde seg til dette.

Arbeidstilsynet slår fast at kameraovervåkingen i dette tilfellet ikke er et kontrolltiltak fra arbeidsgivers side. Den omfattes derfor ikke av arbeidsmiljøloven, som de forvalter. Det henviser i stedet til Datatilsynet for å få vurdert om det foreligger brudd på personvernlovgivningen.

Datatilsynet har i eget brev konkludert med at NRK – og andre redaktørstyrte medier omfattet av medieansvarsloven – er unntatt fra de fleste personvernreglene, av hensyn til ytringsfriheten.

Det påpekes at Larvik kommune kan klage til Pressens Faglige Utvalg, noe den har valgt ikke å gjøre.

Ifølge pressens egne etiske regler, den såkalte Vær varsom-plakaten, skal skjulte opptak bare brukes i unntakstilfeller, når dette er eneste måten til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.

«– Generelt er terskelen for bruk av skjult kamera høy i norske medier, og det skal den også være,» uttalte jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund til Kommunal Rapport 17. februar. Les hele saken på Kommunal Rapport her.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *