Jeg bodde på Løkka 1962–2006 og er godt kjent med trafikkproblemene på Torstrand. Jeg forstår ikke Per Manviks utspill om å stenge Storgata (tidligere Dronningens gate og Tjøllingveien) for gjennomgangstrafikk. Hvor skal bilene kjøre fra øst til vest? Det er greit å stenge en smågate eller sidegate, men man kan ikke gjøre det med en fylkesvei (Fv 303).

Da Elveveien kom i 1988, ble tungtrafikken fra nord til syd ledet over den (Selv om flere sjåfører i de første årene kjørte i nedre del av Reipbanegata og i Hoffs gate for å få mindre kilometeravgift. Det skjedde også etter at forbudsskilt mot tungtrafikk i Hoffs gate ble satt opp).

Det eneste som kunne forbedre trafikkproblemene fra øst til vest hadde vært den såkalte Torstrandstunnelen (fra fjellet ved Bedehuset til Elveveien). Den har vært planlagt i veldig mange år.

Jeg tror at de partiene som hadde gått inn for denne løsningen hadde fått mange stemmer fra beboerne på Torstrand.

Til Per Manvik: Er du villig til å besøke Frps representanter i Samferdelskomitéen på Stortinget, Thore A. Nistad og Kenneth Svendsen, og be dem om å overtale partigruppen til å bevilge midler til en slik tunnel?

Likeledes Birgitte Gulla Løken og Elin Nyland: Vil dere ta opp saken med Høyres og Arbeiderpartiets medlemmer i Samferdelskomitéen?

Morten Bakkeli

Bøkebloggen har sendt innlegget til Per Manvik for en kommentar og han svarte dette:

«-Vi skal nå lage en plan for Torstrand. Alle gode forslag vil bli vurdert. Mitt forslag var kun en test på om det var noe vits i å foreslå en begrensning i trafikken, og det var det helt klart ikke !!!»

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *