Slik ser han altså ut, barnebarnet til Niels Christian Ditleff, som bor i Sverige.

Christian Buchberger (barnebarnet til Ditleff). Foto: Alexis Daflos

Morten Bakkeli har i flere artikler på Bøkebloggen trukket fram Niels Christian Ditleffs innsats under den andre verdenskrig og ønsket at hans fødeby skal hedre ham. Det ser ut til å ha båret frukter, for i går fortalte Høyres ordførerkandidat Birgitte Gulla Løken at hun i Hovedutvalget for miljø, kultur og næring kommer til å fremme et forslag om at en plass skal oppkalles etter ham. Hun hadde lest Mortens artikler.

Morten ville gjerne informere Ditleffs slektninger om dette. Hans datter, kunstneren Caroline Ditleff-Buchberger, hadde sønnen Christian Buchberger. Morten hadde en lengre samtale med ham i går.

Han var interessert i å vite om en fremdeles kunne se Ditleffs barndomshjem i Larvik. Morten svarte at ifølge folketellingen 1875  bodde foreldrene i Kongens Gade. Gårdens nummer var  198. Huset strøk med i bybrannen i 1884.

Buchberger har forært bilder og dokumenter til Riksarkivet i Oslo. Buchberger sa: «Tummarna upp!».

Altså tomlene opp for at en park oppkalles etter Niels Christian Ditleff.

Hvor skal en fremtidig Niels Christian Ditleffs plass i Larvik ligge?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *