En kan trygt påstå at  tante Gudrun fra Metodistkirken var en institusjon i Larvik. Jeg traff henne første gang i 1970, da jeg gikk på søndagsskole i gamle Metodistkirken i Brannvaktsgate. Jeg syntes det var så spennende å sitte inni den blå Ford Transiten til Per Nyquist, som kjørte oss ungene på Torstrand dit.

Jeg traff Gudrun på nytt 15 år senere, da vi begge deltok på Radio Larviks medarbeiderkurs på KUF-huset i Byskogen. I 1986 hadde hun et radioprogram rettet mot ungdom, hvor hun tok opp ulike temaer. En dag var hennes faste tekniker forhindret fra å stille opp, så jeg påtok meg oppgave av å være tekniker for henne.

Temaet var ungdom og økonomi. Gudrun hadde invitert en mann fra Larvik Sparebank, som var tilknyttet Metodistkirken. Jeg hadde tatt med meg You Never Give Me Your Money (Remastered 2009) – YouTube med The Beatles som avslutningssang. Jeg husker ikke hvilken som Gudrun hadde. Da bankmannen fikk høre hennes forslag, sa han: «Jeg synes du bør ta Mortens.» Jeg tror at det må ha vært første og eneste gang at en Beatles-sang ble spilt i Gudruns programmer.

Metodistkirken i Larvik feirer 150 år i år.

Metodistkirken i Larvik Foto: Bøkebloggen

Gudrun Louise Korstvedt Olsen (født 28. november 1919 i Skien, død 3. januar 2011 i Larvik) var lekpredikant, søndagsskolelærer, lokalradioprogramleder og lokalpolitiker (Kristelig Folkeparti). Foreldrene var handelsbestyrer Ole Korstvedt (1877–1948) og husmor Julie, f. Nygaard (1888–1969). Faren var født i Gjerstad, og moren var født i Gjerpen.

Gudrun Korstvedt Olsen Foto: Tony André Korstvedt Olsen

Gudrun ble født som nummer to i en barneflokk på tre søstre. Da hun var fem år gammel flyttet familien til Bøkelia i Larvik, hvor de bodde fram til 1933, da faren kjøpte Byskogveien 26. Gudrun kjøpte eiendommen i 1969. Hun var mormor til tidligere ansvarlige redaktør på Nye Radio Larvik, Tony André Korstvedt Olsen.

Byskogveien 26 Foto: Bøkebloggen

Gudrun var med på å stifte Larvik kristne Middelskolelag i 1938.

Gudrun giftet seg 16. februar 1946 med vedarbeider Johannes Olsen (1919–1994). Han var født i Larvik. Sammen fikk de fire barn: To sønner og to døtre. Sønnen Ole Johan (1948–1975) omkom med «Berge Istra»s forlis 30. desember 1975. Gudrun ga i 1977 ut diktsamlingen Kransen på havet til minne om sønnen.

I tillegg til omsorgen for barna var hun en yrkesaktiv kvinne. Gudrun arbeidet på Larvik sykehus, Larvik sorenskriverkontor samt Statens bilsakkyndige for kortere eller lengre tid. Bibliotekets styre og lønnsnemnda innstilte henne som nummer én til stillingen som kontorassistent ved Larvik folkebibliotek. Rådmannen og formannskapet sluttet seg i 1958 til lønnsnemndas innstilling.

Helt fra ungdommen av tilhørte Gudrun Metodistkirken i Larvik, hvor hun blant annet var lekpredikant. Hun var også søndagsskolelærer i flere år, der hun blant annet fortalte om og viste lysbilder fra reise til Det hellige land i 1970.

Da Radio Larvik begynte sine sendinger i september 1985 var Gudrun blant de første på lufta med programmene Barnetimen med tante Gudrun fra Metodistkirken samt Helgedagstanker. Vignetten til førstnevnte var Gud Er Så Glad I Meg – YouTube med Børud-gjengen. I 1986 ledet hun et program rettet mot ungdommer.

Gudrun var ført opp på Venstres liste til kommunevalget i 1945 samt på Kristelig Folkepartis liste til kommunevalget i 1951, men ble ikke valgt inn i bystyret. Gudrun var 1956–1983 vararepresentant og fast representant i bystyret. Hun var ført opp på Kristelig Folkepartis liste til fylkestingsvalgene i 1975 og 1979, men ble ikke valgt inn.

Gudrun var medlem av forstanderskapet for Legatet til Larvik bys vel, Larvik Folkebiblioteks styre, skattekomitéen, elverkets styre, sosialstyret og boligformidlingsnemnda.

Da Larvik Unge Venstre ble rekonstruert på et møte i Godtemplarlokalet 17. september 1945, ble Gudrun medlem av styret. Hun var senere medlem av Larvik Kristelige Folkepartis styre og en tid også dets formann, men frasa seg gjenvalg til dette vervet i 1966. Gudrun var i 1980-årene dets sekretær.

Gudrun var medlem av Aksjonsutvalget i Larvik i Folkeaksjonen mot selvbestemt abort, som ble konstituert i september 1974.

Gudrun ledet i 1964 Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon i Larvik av klær til arabiske flyktninger i Jordan.

Gudrun Korstvedt Olsen døde 3. januar 2011, 91 år gammel.

En stor takk til Tony André Korstvedt Olsen, som ga oss tillatelse til å bruke det fine bildet som han tok av mormoren.

Morten Bakkeli.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *