Sverige er i likhet med Norge rammet av en helsepersonellkrise. For å dekke behovet for arbeidskraft henter bemanningsbyråene helsearbeidere fra andre land. Selskapet Attendo AB er ifølge egne nettsider et av Nordens eldste og ledende vikarbyråer. 25.000 medarbeidere skipes ut for å ta vare på eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser i Sverige, Danmark og Finland.  Les hele saken på SVT her. 

Filippinene er ett av landene der Attendo har drevet aktiv rekruttering. Drøyt 200 personer har kommet til Sverige gjennom selskapers prosjekt, som blant annet har inneholdt svenskkurs.

Attendo var også etablert i Norge, men trakk seg ut i 2020 fordi de mente det ikke lenger var bærekraftig å drive eldreomsorg her til lands.

Men nå risikerer de som kun har midlertidig oppholdstillatelse å bli utvist fra landet. Migrationsverket i Sverige har begynt å avslå søknader om forlengelse. Les hele saken på Fagbladet her. 

Bøkebloggen har fått innsyn i et dokument i arkivet til Larvik kommune hvor det varsles  om at Aleris/Stendi i perioden 2017-2020 leverte tjenester til Larvik kommune hvor det jobbet sykepleiere fra utlandet.

Kan dette kalles sosial dumping når lønnsbetingelser og andre sosiale forhold ikke følger norsk arbeidmiljølov?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *