Kommunen lyste ikke ut konkurranse om skoleskyss-kjøring i nasjonal og internasjonal anbudsdatabase. Nå får kommunen svi.

Klagenemnda kom til at kommunens anskaffelse av skoleskyss for elever med nedsatt funksjonsevne eller trafikkfarlig skolevei var en tjenestekontrakt som var omfattet av anskaffelsesforskriften. Innklagede hadde gjennomført anskaffelsen etter konsesjonskontraktforskriften, og den var ikke kunngjort. Det forelå derfor brudd på kunngjøringsplikten, og anskaffelsens samlede verdi oversteg både nasjonal og EØS-terskelverdi i anskaffelsesforskriften.

Det ble ilagt et gebyr på 8 prosent. Gebyret ble satt til 211 000 kroner. Les hele vedtaket fra klagenemda  her.

Når offentlige anskaffelser overstiger 1,3 millioner kroner, må konkurransen utlyses i den nasjonale anbudsdatabasen doffin.no. Er anskaffelsen på over 2,2 millioner, må den også utlyses i EØS-basen Ted.

Kommunal Rapport skrev om saken 12 mai 2023 og du kan lese saken her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *