Idéen til denne artikkelen kom under en samtale mellom naboen min, Mai-Liss Ayla Hansen, og meg på en benk. Hun spanderte donut og en kopp kaffe. Jeg fortalte Mai-Liss at jeg ukentlig skriver artikler på Bøkebloggen om lokale personer. Hun sa: «Har du hørt om bestefaren min da, Rudolf Hansen? Han arbeidet på Agnes Fabrikker, var målvakt på fotballaget til Stag og medlem av Brunlanes kommunestyre. Det henger et bilde av ham på Verftet i Stavern». Jeg svarte at det hadde jeg ikke. Mai-Liss hentet et skrin som inneholdt bilder og noen av hans utmerkelser. Jeg ble veldig interessert i å skrive om Rudolf Hansen og tittet samme dag på eldre aviser. Det viste seg at Hansen også var fotballtrener, fagforeningsleder, skiløper, terrengløper og friidrettsutøver. Da jeg neste gang pratet med Mai-Liss bemerket jeg: «Hvordan hadde han tid til alt dette?» Hun svarte: «Husk at han var familiemann og eide hus også!» Jeg fant ingen fødselsdagsintervjuer eller større artikler om ham i lokalavisene. Han er heller ikke omtalt i bøker. Mai-Liss fortalte at bestefaren aldri ville framheve seg selv.

En stor takk til Mai-Liss Ayla Hansen for supplerende opplysninger og for å ha stilt bilder av bestefaren til disposisjon.

Rudolf Hansen (født 9. mai 1913 i Brunlanes, død 22. februar 1980 samme sted) var fabrikkarbeider, fotballspiller (målvakt), fotballtrener, fotballdommer, fagforeningsleder, idrettsadministrator og lokalpolitiker (Arbeiderpartiet). Foreldrene var arbeider ved Agnes fabrikker Johan Henrik Hansen [Pøtten] (1876–1950) og husmor Anna Oleane, f. Olsen (1877–1949). Begge foreldrene var født i Brunlanes. Faren kom fra bruksnummer 5 under gården Pytten, mens moren kom fra Eriksglova under gården Berven. Rudolf Hansen var den tredje i en søskenflokk på fire. Han hadde en eldre søster og bror samt en yngre søster.

Ifølge folketellingen 1920 var familien bosatt på bruksnummer 45 under gården Agnes. Johan Henrik Pøtten eide «Fjelly» (bruksnummer 58 under gården Agnes) 1930–1937. Rudolf Hansen eide den 1937–1948.

Hansen giftet seg 24. april 1937 med Gudrun Ingvarda Olsen (1911–2006) fra Agnes. Sammen fikk de en datter.

Rudolf Hansen deltok i flere Vindfjell-løp.

Hansen begynte på «Trevaren» på Agnes Fabrikker i 1938. Han var én av de få som ikke søkte arbeid ved fabrikken. Hansen hadde jobbet på et gartneri med lange arbeidsdager og dårlig lønn. Han var glad for å komme til fyrstikkfabrikken, mest fordi at han fikk bedre lønn der.

Hansens første arbeid var å dreie plugg. Siden ble det å dreie kostehuer for eksport. I en artikkel, som sto på trykk i Østlands-Postens utgave av 10. desember 1977, fortalte Hansen følgende: «65 øre timen hadde jeg de to første dagene, så gikk betalingen opp til 75 øre timen. Det var mye mere enn det jeg hadde hatt på gartneriet.» Han sa også at arbeiderne aldri hadde råd til å bli syke, at arbeidsfolks budsjett var lagt opp stramt, og at det mange steder var nødvendig at både mann og kone var ute i arbeidslivet.

I den ovennevnte artikkelen framkom det at Hansen i 1977 var formann, og at han blant annet hadde med utskiping av fyrstikker å gjøre.

I februar 1939 var Hansen utsatt for et leit uhell på fabrikken. Han kom bort i et sagblad, fikk kuttet av en finger og skadet noen andre. Hansen ble behandlet på Kysthospitalet.

Hansen var i 1950-årene varaformann for styret til Agnes fyrstikkarbeiderforening. Thor Ludvigsen ble på årsmøtet i januar 1959 valgt som varaformann med 25 stemmer mot Hansens fem stemmer. Hansen var styreformann 1965–1968. Han hadde flere verv i Agnes Fyrstikkarbeiderforening: Representant til 1. mai-komitéen, fanebærer, representant til Samorganisasjonen, plasstillitsmann, medlem av huskomitéen, bedriftsutvalget, studieutvalget, forsikringsutvalget og pensjonskassas styre, studieleder. På årsmøtet til Agnes Fyrstikkarbeiderforening i januar 1970 foreslo han at det på bedriften skulle sendes rundt en innsamlingsliste for de streikende arbeiderne i Kiruna. Det ble enstemmig vedtatt. På samme årsmøte ble Magnus Olsen med stort flertall gjenvalgt som formann. Han fikk 33 stemmer, og motkandidaten Rudolf Hansen fikk fem stemmer.

Hansen ble på årsmøtet til Sportsklubben Stag 21. november 1946 valgt som nestformann og fratrådte på årsmøtet 17. november 1949. På årsmøtet til Sportsklubben Stag 18. november 1958 ble han valgt som nestformann og trådte senere tilbake. Hansen ble på årsmøtet 28. november 1966 på ny valgt til nestformann, men trådte på årsmøtet 28. november 1967 ut av styret. Han var også representant til fotballkretsens ting, medlem av gutteutvalget, uttagingskomitéen, skiutvalget samt et utvalg, som særlig skulle arbeide med de yngste, og styret til Stag eldres. Hansen var videre materialforvalter, lagleder for B-laget og formann for banekomitéen.

Han var fra 1930-årene og fram til 1950-årene målvakt på fotballaget til Sportsklubben Stag.

Vestfold og Grenland spilte 19. oktober 1947 en interkretskamp i 2. divisjon i Tønsberg. Vestfold Fotballkrets tok ut Hansen til å spille på laget. Han deltok på Vestfolds kretslag i 2. divisjon i kampene mot Østfolds kretslag i Tønsberg 13. august 1948 og i Fredrikstad 26. september 1948.

Signaturen Old beskrev Hansens innsats i kampen mellom Stag og Snøgg 20. mai 1951 på følgende måte i Østlands-Postens utgave dagen etter: «…og i mål sto gamle evigunge Rudolf Hansen, som overbeviste om at han fremdeles er Stags beste keeper. Flott prestert av en 38-åring.» Resultatet ble uavgjort 2–2.

Han drev som instruktør på Sportsklubben Stag fra 1945 og deltok i slutten av april 1947 på fotballforbundets kurs i Tønsberg. I årsberetningen, som ble lagt fram på årsmøtet 26. november 1948, framkom det at Hansen hadde ledet innendørstreningen. Han tok seg av guttelagets trening.

Hansen begynte å ta seg av treningen for juniorene i 1950. På årsmøtet i november samme år ble han valgt som ansvarlig leder for ungdomsfotballen i klubben, som medlemmene av A-laget ble rekruttert fra. Hansen var senere trener for A- og B-laget.

Rudolf Hansen, som representerte Brunlanes, ble nummer fire på distansen 1500 meter i ligakampen i friidrett mellom Hedrum og Brunlanes på Fram stadion 24. juli 1958.

Som skiløper representerte Hansen først Agnes Idrettslag og senere Sportsklubben Stag. Han vant flere av Agnes Fabrikkers bedriftsrenn og Stags klubblangrenn.

Hansen representerte som terrengløper først Agnes Idrettslag og senere Sportsklubben Stag. Han vant flere terrengløp.

Hansen ble satt opp på en niendeplass på Norges Kommunistiske Partis liste for Tanum sogn ved kommunevalget i 1945, men ble ikke valgt inn i Brunlanes kommunestyre.

Han var medlem av kommunestyret for Arbeiderpartiet 1956–1959 og 1964–1967 samt varamedlem 1960–1963 og 1968–1971. I januar 1962 ble Hansen medlem av forsorgsstyret (Jordet) for fire år. I januar 1960 og januar 1964 ble han medlem av beverterutvalget. Hansen ble på et møte i formannskapet i august 1966 valgt til medlem av et interimsstyre, som skulle arbeide med planene om utbygging av Agnes-området. På et møte i formannskapet i januar 1969 ble han medlem av et utvalg, som hadde som mandat å utarbeide retningslinjer for kommunal støtte til vedlikehold av private veier.

Hansen var også formann for Tanum Arbeiderpartilag.

Han ble på årsmøtet til Stag 27. november 1963 tildelt klubbens høyeste utmerkelse, Stag-gutten, for sitt trofaste og uegennyttige arbeid for foreningen gjennom mange år. På årsmøtet til Stag IF 29. november 1965 ble Hansen utnevnt til klubbens første æresmedlem. Han ble overrakt diplom og klubbens merke med gullkrans. Agnes Fabrikker hedret 18. desember 1963 ti av sine ansatte for lang og tro tjeneste. 25 års-jubilanten Rudolf Hansen fikk et sølvfat. Han ble 20. desember 1968 overrakt Medaljen for lang og tro tjeneste, som ble tildelt av Det Kongelige Selskap for Norges Vel, samt Agnes Fabrikkers hedersnål.

Hansen døde 22. februar 1980, 66 år gammel.

Morten Bakkeli.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook