Gina Merethe Johnsen er nominert på sikker 2 plass for FRP til valget i 2023 og også nominert som ordførerkandidat.

Bøkebloggen har sendt henne 20 spørsmål og under kan dere lese spørsmålene og svarene hennes.

1) Gina Merethe Johnsen, du har gjort en kometkarriere i Larvik Frp. Du satt verken som fast representant eller vararepresentant i kommunestyret i inneværende periode og nå er du nominert til partiets ordførerkandidat ved årets kommunevalg. Vet du hvorfor, er det for å nå ut til kvinnelige velgere?  

Nominasjonsmøtet ønsket meg som ordførerkandidat og det er det nok flere grunner til. Jeg håper selvsagt at vi kanskje også i større grad kan nå kvinnelige velgere nå som vi viser mer variasjon blant toppkandidatene.

2) Med deg som ordfører hva er Fremskrittspartiets viktigste satsingsområder? Du er utdannet sykepleier og er ansatt som avdelingskoordinator ved Yttersølia sykehjem. Da kan vi vel anta at helsespørsmål og eldreomsorg er saker du vil satse på? Det har framkommet opplysninger i media om sterkt kritikkverdige forhold ved sykehjemmene i Larvik. Hva vil dere gjøre for å bedre forholdene?

Larvik Frp vil alltid prioritere primæroppgaver som omsorg, barnehage og skole. Vi vil jobbe for valgfrihet og bedre kvalitet i eldreomsorgen. Vi skal være ombud for innbyggerne og føre praktisk politikk som utgjør en positiv forskjell i folks liv. Jeg kan love at vi vil ha et spesielt fokus på  verdig og trygg eldreomsorg.

3) Frps forgjenger var Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Larvik Frp vil fjerne eiendomsskatten. Tror du det finnes en ekte vilje i Høyre til å fjerne eiendomsskatten sammen med Frp og Krf? Hvis eiendomsskatten blir fjernet, hvor skal dere ta pengene fra? 

Det er  ingen tvil om at det på borgerlig side er både vilje og gjennomføringskraft  til å fjerne eiendomsskatten. Prioriteringene blir vi enige om etter valget.

4) Dersom Frp blir det nest største partiet på den borgerlige siden, kommer vel Frp til å kreve vervet som varaordfører?

Jeg forholder meg til valgresultatet når det foreligger. Frem til det skal vi sørge for å gjøre et godt valg.

5) Per Manvik er nominert på en førsteplass på valglisten. Hadde det ikke vært normalt at du – som ordførerkandidat – hadde vært nominert på den plassen?

Nominasjonsmøtet avgjorde plassene og hvem som skulle være ordførerkandidat. Det var ikke noe dramatikk i det og Per fortjener 1.plassen. 

6) Manvik har nesten 40 års erfaring i lokalpolitikken og er en sterk personlighet innad i partiet. Frykter du at han, blant annet med sin lange erfaring, kan komme til å bli for framtredende? Hvordan tror du samarbeidet vil bli?

Jeg har samarbeidet godt med Per i mange år tidligere og har ikke noe problem med at han er fremtredende. Vi samarbeider veldig bra. 

7) Ektemannen din er sjef i Ifokus. Frykter du at du i enkelte saker kan bli betraktet som inhabil?

Min ektefelle har en liten stilling i Ifokus og er nå daglig leder i Kopano. Hvis det er mistanke om inhabilitet, så er vi svært bevisste på det og opptrer selvsagt ryddig.

8) Din partifelle Stig Hatlo er leder for kontrollutvalget og sagt at hans kollegaer i kommunestyret viser null interesse for det arbeidet som utvalget gjør. Hva skal du gjøre for å få til en endring i dette?

Kontrollutvalget har en veldig viktig rolle og sakene som behandles bør få større oppmerksomhet. Stig har rett i at interessen kunne vært større og vi vil ha mye større fokus på dette etter valget. Stig har forøvrig gjort en veldig god jobb som leder.

9) Rolf Kristian Gjerstad har tidligere ikke vist partilojalitet til Frp. Han ble medlem av Høyre og er nå tilbake i Frp. Mange husker også saken med de polske arbeiderne i 2011 og 2015. Tror du at han kan være en belastning for partiet? 

Jeg har ingenting negativt å si om Rolf Kristian. Han kommer til å være en ressurs i Larvik Frp. 

10) Hvilke partier vil Frp samarbeide med etter valget, og hvilke partier vil IKKE Frp samarbeide med?

Vi vil samarbeide med de borgerlige partiene. Jeg overlater til leserne å gjette hvilke partier vi ikke kan samarbeide med. 

11) Hvilke saker kan IKKE Frp kompromisse om?

Vi kan ikke kompromisse om fjerning av eiendommskatt. Vi er garantisten for å avvikle eiendommskatten og for å prioritere kommunens primæroppgaver.

12) Er det ikke viktig for Frp å spille på lag med innbyggerne? Hvordan er synet i dag på hvor en ny jernbanestasjon skal ligge?

Vi har hele tiden ment at stasjonen bør ligge utenfor byen med stor gratis pendlerparkering. Det synet har ikke endret seg. Nå har jo det politiske flertallet sørget for at saken står i «stampe» med båndlegging av sentrum og stans i all videre fremdrift. Kongegata-alternativet var det klart dyreste alternativet og også det mest inngripende i forhold til eksisterende boliger og handel i sentrum. Frp har hele tiden vært imot stasjon i Kongegata.

13) Hva vil dere gjøre med alle tomme bygninger som kommunen eier? Dere vet at jo at ubrukte bygninger forfaller og derfor blir vanskeligere å vedlikeholde – og kanskje også å selge. Kan det være aktuelt å selge ubenyttede bygninger, og i så fall hvilke? Vil dere rive Torstrand skole? 

Vi vil selge tomme bygninger og redusere eiendomsmassen til Larvik kommune betraktelig. Frp ønsker en mer profesjonell håndtering av bygningsmassen som er i kommunal eie. Hvilke bygninger som skal selges, kommer vi tilbake til etter valget.

14) Hva er ditt syn på bevaring av eldre bygninger? 

Jeg ser viktigheten av å ta vare på historien vår og ønske å bevare enkelte bygninger som er av historisk verdi. 

15) Er det viktig for deg som ordfører å ha et positivt forhold til næringslivet? Kan du forstå at folk i Larvik er skeptiske til at politikerne overfor enkelte aktører har vært meget imøtekommende?

For Frp er det veldig viktig å legge til rette for privat næringsliv. Vi ønsker å være en Ja-kommune hvor det er lett å etablere seg for bedrifter. Skatteinntekter og arbeidsplasser er det Larvik kommune trenger aller mest og vi er i sterk konkurranse med våre nabobyer. Larvik må være mer imøtekommende og sørge for at det er lettere å både etablere og drive næring i kommunen.

16) Larvik har jo alltid vært arbeiderklassens parti. Likevel har flere hundre arbeidsplasser de siste årene gått tapt, fordi hjørnesteinsbedrifter har blitt lagt ned. Hva vil FrP gjøre for å lokke til seg nye bedrifter og stimulere?

Frp vil sørge for at det etableres en positiv holdning i administrasjonen når det gjelder etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser. Vi vil ha en ja-holdning hvor man blir møtt med positivitet og en vilje til å finne løsninger. 

17) Er du enig i at det er ulovligheter i byggesaker fra kommunens side? Hvis ja, hva vil FrP gjøre for å få slutt på det?

Det er vanskelig å uttale seg om, men all ulovlighet skal selvsagt slås ned på. 

18) Hva er FrPs holdning til Venstres forslag om å etablere nærmiljøutvalg?

Jeg har erfaring fra nærmiljøutvalget i mitt eget nærmiljø. Det har fungert veldig bra i mange år.. Venstres forslag kan jeg ikke uttale meg om, da jeg ikke har lest det. 

19) Tror du at du kommer til å ha et godt samarbeid med kommunaldirektør Gro Herheim? Er du enig i det som noen sier at kommunaldirektøren har fått for mye makt?

Politikerne må være seg bevisst sin egen rolle og sørge for at det er balanse mellom politikk og administrasjon. Det er viktig med tydelig politisk styring og en Kommunaldirektør  som respekterer politiske vedtak. 

20) Hva er din beste egenskaper, og hva er dine verste egenskaper?

Jeg er engasjert, seriøs og opptatt av å få gjennomført praktisk politikk .  Jeg har omsorg for andre og særlig de som «faller på utsiden» eller som ikke passer inn. 

Mine verste egenskaper overlater jeg til andre å vurdere.

– Har du noe å si til Larviks innbyggere til slutt?

Jeg vil oppfordre alle til å stemme på Fremskrittspartiet slik at vi blir en reell maktfaktor i kommunestyret. Vi trenger tillit fra velgerne for å gjennomføre Frp-politikk. En stemme til Frp er en stemme til bedre og mer varierte omsorgstjenester, en skole som er tilpasset den enkeltes behov og en positiv JA-kommune. Vi vil være ditt ombud og være bevisste på å forvalte det mandatet vi får ved valget til beste for innbyggerne i Larvik. Det er DU som bestemmer!

 

Bøkebloggen takker Gina Merethe Johnsen for utfyllende svar på spørsmålene og vi håper leserne her fikk svar på aktuelle saker.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *