Kommunestyret i Larvik vedtok i sak 009/22 (9 februar 2022) at Larvik kommune ikke skal slutte seg til Vestfold Vann IKS og at det skal startes arbeid med utvikling og bygging av vannbehandlingsanlegg med Farris som råvannskilde.

Kommunestyret vedtok i sak 098/22 (15 juni 2022) at forprosjektet for nytt vannverk skal sammenholdes med en evt. tilknytning til Vestfold Vann.

I dagens møte 31 mai 2023 i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift legges det frem en ny sak fra kommunedirektøren.

Norconsult har på oppdrag for Larvik kommune gjennomført en bærekraftsvurdering for to alternativer for ny vannforsyning til Larvik kommune. Alternativene består av å enten bygge et eget suppleringsvannverk, henholdsvis nye Vestmarka vannverk, eller å knytte seg til Vestfold Vann IKS. Sistnevnte medfører en utvidelse av eksisterende Seierstad vannbehandlingsanlegg. Bærekraftsvurderingen omfatter livssyklusanalyse (LCA) og vurdering av konsekvenser for naturmiljø for de to utbyggingsalternativene. Formålet med vurderingen er å belyse forskjellene ved valg av de definerte alternativene fra et klima- og miljøperspektiv. Alternativene er definert som følger:

  • Alternativ 1: Utbygging av nye Vestmarka vannverk
  • Alternativ 2: Tilknytning til og utvidelse av Seierstad vannbehandlingsanlegg (Vestfold Vann)

Sammenligning av alternativer viser at tilknytning til Vestfold Vann IKS er mer gunstig enn å bygge eget vannverk. Dette er begrunnet med økonomi, miljø, sikkerhet og kompetanse. Kommunedirektøren fremmer ny sak om tilknytning til Vestfold Vann IKS til politisk behandling i august/september. Avtale mellom Larvik kommune og Vestfold Vann IKS samt selskapsavtale vil være deler av saksframlegget.

Les hele rapporten fra Norconsult her.  Og tegninger i forprosjektet kan du se her.

Konklusjon fra kommunedirektøren:

«Sammenligning av alternativer viser at tilknytning til Vestfold Vann IKS er mer gunstig enn å bygge eget vannverk. Dette er begrunnet med økonomi, miljø, sikkerhet og kompetanse. Kommunedirektøren fremmer ny sak om tilknytning til Vestfold Vann IKS til politisk behandling i august/september 2023. Avtale mellom Larvik kommune og Vestfold Vann IKS samt selskapsavtale vil være deler av saksframlegget.» 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

  1. Forprosjekt for nytt vannverk i Vestmarka tas til etterretning.
  2. Sammenligning av alternativer viser at tilknytning til Vestfold Vann IKSer mer gunstig enn åbygge eget vannverk. Dette er begrunnet med økonomi, miljø, sikkerhet og kompetanse. Kommunedirektøren fremmer ny sak om tilknytning til Vestfold Vann IKS til politisk behandling i august/september 2023. Les hele innstillingen her.

Kostnadene til bygging av nytt vannverk i Larvik som i 2021 ble estimert til å ha en prislapp på 440 millioner kroner så har kostnadene nå mer enn doblet seg. Den nye prisen lyder nå på 1 milliard kroner.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *