Etter et knapt flertall i kommunestyret i mars valgte Larvik kommune å legge saken ut på høring, og nå melder kommunen at mer enn 80 personer har kommet med innspill. Se alle innspill her.

Mange av innspillene handler om fugleliv og naturmangfold, men Bøkebloggen har merket seg at et av innspillene som kommer fra en av grunneierne som eier veien inn til den planlagte utbyggingen i Sørskogen. Her kommer det fram at Larvik kommune er varslet om dette innspillet allerede i oktober 2022. 

Her er deler av det som kommer frem i innspillet fra grunneieren:

«Vi reagerer sterkt på at vi ikke har fått svar fra Larvik kommune da vi påpekte dette i 2022. SØRSKOGEN SAKSBEHANDLINGSFEIL.«

«Det er gjort saksbehandlingsfeil da området F-15-3 i Sørskogen ble tatt med inn i kommuneplanens arealdel. Vi som er grunneiere rett i nærheten av det foreslåtte område og som blir direkte berørt ved at det planlegges at alle de nye hyttene skal ha adkomstvei over vår eiendom, fikk ingen varsel om at det var satt igang en planprosess. Vi er mye bortreist og fikk ikke vite noe før det var vedtatt at område skulle reguleres til hytter. I et møte med arealplanlegger Hanne Holmen i begynnelsen av mai 2022, fikk vi vite at grunneier hadde sagt hun hadde veirett. Hanne Hilmen sa at dette var en FORUTSETNING for at området kunne bli med videre.»

«Det stemmer ikke at grunneier av 4090/1 har veirett til nye hytter i området. Det foreligger ingen skriftlige avtaler om veirett. Grunneier Elstad/Johansen har nå tatt saken til jordskifteretten. Grunneier har bedt om å ekspropriere veirett, dersom jordskifteretten kommer frem til at hun ikke har veirett til et nytt hyttefelt.»

«Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging § 3-2 Ansvaret for planleggingen etter loven ligger til kommunestyrene, regionale planmyndigheter og Kongen. Alle offentlige organer har rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres saksfelt. Fylkesmannen skal påse at kommunen oppfyller plikten til planlegging etter loven.»

«Kommunen kan ikke godkjenne nye planområder uten at det er veirett til området.» Les hele innspillet her, SAKSBEHANDLINGSFEIL IFT VEIERETT OG MEDVIRKNING

Til informasjon så skal saken om veirett behandles i Vestfold jordskifterett torsdag 10 august 2023.

Har Larvik kommune blitt informert om at det er en privatrettslig sak om veirett av ansvarlig søker? Det er vel et krav om at veirett skal være på plass før planer om et nytt hytteområde blir godkjent?

Betyr dette at Larvik kommune må utsette saken inntil tvisten om veiretten er avklart i august/september 2023?

Og kan dette bety at grunneier i Sørskogen har «solgt skinnet før bjørnen er skutt»?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *