John Markus Lervik fikk ikke lagmannsretten medhold i at Statsforvalteren i Agder baserte seg på feil grunnlag i vedtaket som vil innebære riving av hytta. 28 februar 2023 anket han saken til Høyesterett.

«– Det ble inngitt anke i dag,» bekreftet Lerviks advokat Sam E. Harris i februar 2023.

Les hele saken i Dagens Næringsliv her. 

Bøkebloggen har i dag 12 juni 2023 kontaktet informasjonssjefen i Norges Høyesterett og spurt om status i ankesaken.

Informasjonssjef Ida Dahl Nilssen skriver følgende i en mail nå i kveld:

«-Denne anken er fortsatt til behandling i Høyesterett. Det er foreløpig litt tidlig å si når ankeutvalget vil ta stilling til den

Da spørs det om ankeutvalget får behandlet denne saken før sommerferien.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *