Olaf Holm er nominert på 1 plass for KRF og partiets ordførerkandidat til valget i 2023.

Bøkebloggen har sendt han 20 spørsmål og under kan dere lese spørsmålene og svarene hans.

1) Olaf Holm, KrFs partileder Olaug Bollestad har tatt et sterkt oppgjør med oppfatninger om at KrF er et moralparti. I et intervju med avisa Vårt Land mener hun at beboere på eldresenteret kan få konjakk til kaffen hver dag. Avholdssaken har alltid stått sentralt i KrFs partiprogram. Betyr det at KrF nå forlater denne saken? Hva mener du personlig?

KrF har siden starten kjempet for avholdssaken og for en restriktiv ruspolitikk. Når vi ser skadene alkohol påfører enkeltmennesker, familier og samfunn, burde dette tilsi et enda større engasjement. Samtidig har folk frihet til å leve som de vil innenfor landets lover. For mange er eldresenteret blitt deres andre hjem.

2) KrF har i flere år også delt Bibelens syn på at ekteskapet skal være mellom mann og kvinne. Bollestad gikk i prideparaden i Oslo i 1922. Hva er ditt syn på dette? Kan vi vente å se deg i prideparaden i Larvik i år?

Det er spesielt å oppleve det «fotfeste» som Pride har fått i det norske samfunn. Alle skal med i heiaropene, støtte og sympati. Pride flagget som symbol på homofil frigjøring verden over. I Norge er det organisasjonen FRI (foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, tidligere Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, LLH) som først og fremst er symbolet på dette arbeidet. Denne organisasjonen har sitt politiske program som den jobber for å få gjennomslag for. En familie bestående av mor, far og barn synes helt fjernt. De ønsker at barna skal kunne ha flere enn 2 juridiske foreldre, surrogati skal tillates der kvinner skal kunne bære fram barn for andre, det skal ikke lenger være mulig å vie seg i kirken eller andre trossamfunn, dette skal være forbeholdt staten.

Jeg blir ikke å se i prideparaden i Larvik i år, men hadde Pride paradene med sine flagg og ideologi vært avløst av flagg, paroler og heiarop for de fattigste, de undertrykte, for like rettigheter, for ytringsfrihet og trosfrihet – da skulle jeg deltatt og da kunne vi kanskje fått parader der alle kunne stilt seg bak.

3) Er det ikke vanskelig for KrF å fremme sine saker i et stadig mer sekularisert samfunn? Kristendomsundervisningen har blitt erstattet av KRLE-faget. Skolegudstjenestene har blitt borte. Dere tapte abortsaken.

Dette understreker hvor viktig det er at KrF`s stemme høres. Vi opplever støtte hos mange for disse sakene, selv om de stemmer et annet parti. Vårt håp er at flere ser viktigheten og betydningen av disse sakene målt opp mot ander viktige saker og at de ved kommende kommunevalg vil gi KrF sin stemme. Skolegudstjenestene lever fortsatt. For noen år siden fikk KrF flertall i kommunestyret for at julegudstjenesten skal være en del av skolens opplegg.

4) Det har framkommet opplysninger i media om sterkt kritikkverdige forhold ved sykehjemmene i Larvik. Hva vil dere gjøre for å bedre forholdene?

Hovedgrepet er å sikre tilstrekkelig bemanning for å ta seg av beboere på våre sykehjem og sørge for at tilgjengelige ressurser blir brukt på en best mulig måte.

3) Larvik Frp vil fjerne eiendomsskatten. Tror du det finnes en ekte vilje i Høyre til å fjerne eiendomsskatten sammen med Frp og KrF? Hvis eiendomsskatten blir fjernet, hvor skal dere ta pengene fra?

KrF ønsker å fjerne eiendomsskatten. Vi er overbevist om at den samme viljen finner vi både hos FrP og Høyre.

4) Dersom KrF blir det nest største partiet på den borgerlig siden, kommer vel KrF til å kreve vervet som varaordfører?

Nå arbeider vi for å få best mulig oppslutning til valget, så får vi ta forhandlingene i etterkant.

5) Hvilke partier vil KrF samarbeide med etter valget, og hvilke partier vil IKKE KrF samarbeide med?

KrF vil samarbeide med de partiene som gir oss størst gjennomslag for vår politikk. Tradisjonelt sett har dette vært partier på ikke sosialistisk side.

6) Hvilke saker kan IKKE KrF kompromisse om?

Trosfrihet og ytringsfrihet. Dette er grunnleggende verdier i vårt samfunn.

7) Er det ikke viktig for KrF å spille på lag med innbyggerne? Hvordan er synet i dag på hvor en ny jernbanestasjon skal ligge?

KrF gikk for å la jernbanen ligge der den ligger i dag, men med høy løsning. Hadde kommunestyret støttet vårt forslag, tror vi jernbanesaken hadde vært løst for Larvik kommunes vedkommende og vi ville unngått båndlegging av sentrum.

8) Hva vil dere gjøre med alle tomme bygninger som kommunen eier? Dere vet at jo at ubrukte bygninger forfaller og derfor blir vanskeligere å vedlikeholde – og kanskje også å selge. Kan det være aktuelt å selge ubenyttede bygninger, og i så fall hvilke? Vil dere rive Torstrand skole?

KrF mener at Larvik kommune i langt større grad bør selge kommunale eiendommer. Vi bør også vurdere å selge lokaler som vi nytter helt eller delvis for så å leie tilbake dersom dette totalt sett gis oss en bedre økonomisk løsning. Det er ikke noe mål i seg selv for Larvik kommune å være stor på eiendom.

9) Hva er ditt syn på bevaring av eldre bygninger?

Vi har et ansvar for å ta vare på det vi eier. Så er det ikke sikkert vi bør fortsette å eie alt. Jeg synes Festiviteten er et godt eksempel. Larvik kommune hadde ikke bruk for denne bygningen, ei heller penger til å pusse den opp. Da ser vi hvordan en privat aktør klarer å sette den istand på en fremragende måte og skape aktivitet og inntektsbringende virksomhet.

10) Er det viktig for deg som ordfører å ha et positivt forhold til næringslivet? Kan du forstå at folk i Larvik er skeptiske til at politikerne overfor enkelte aktører har vært meget imøtekommende?

Vi må ta vare på næringslivet vi i dag har i vår kommune og vi må jobbe aktivt for å legge til rette for nye aktører. Det er viktig at Larvik kommune kan oppleves som attraktiv å etablere seg i. Her har både politikere og administrasjon et stort ansvar. Alle som ønsker å bosette seg eller skape arbeidsplasser skal føle seg velkommen og ønsket.

Alle skal behandles likt – om du har store ressurser i ryggen eller møter med to tomme hender, om du har talegaver eller er stum – det skal ikke være forskjell i kommunal saksbehandling.

11) Larvik har jo alltid vært arbeiderklassens parti. Likevel har flere hundre arbeidsplasser de siste årene gått tapt, fordi hjørnesteinsbedrifter har blitt lagt ned. Hva vil KrF gjøre for å lokke til seg nye bedrifter og stimulere?

Vi må ligge i forkant med tilgjengelige næringstomter. Så er det viktig at alle som «banker på Larvik kommune`s dør» føler seg velkommen og at de opplever en kommune som ønsker å legge forholdene best mulig til rette for dem.

12) Er du enig i at det er ulovligheter i byggesaker fra kommunens side? Hvis ja, hva vil KrF gjøre for å få slutt på det?

Det kjenner jeg ikke til. Det behandles mange saker totalt sett. Saksbehandlere har stort arbeidspress. Det er menneskelig å gjøre feil. Samtidig som vi må ha en arbeidskultur der saksbehandlere tør å ta avgjørelser for å få ekspedert sakene.  I mange saker er det skjønn som ligger til grunn. Plan- og byggesaker skal behandles etter gjeldende lover. Samtidig skal vi huske på at plan- og bygningsloven er en «ja lov».

13) Hva er KrFs holdning til Venstres forslag om å etablere nærmiljøutvalg?

Det er vi positive til. Det er viktig at politikere får et best mulig grunnlag for å treffe riktige beslutninger. Lokal medvirkning er nødvendig i så måte.

14) Tror du at du kommer til å ha et godt samarbeid med kommunaldirektør Gro Herheim? Er du enig i det som noen sier at kommunaldirektøren har fått for mye makt?

Det er viktig å respektere hverandres roller. Administrasjonen har en saksforberedende oppgave som er viktig for at riktige beslutninger skal bli truffet. Politikerne sitter med ansvaret og gjør vedtak i de ulike sakene. Når et politisk vedtak er fattet, skal kommunedirektøren gjennomføre vedtaket «uten ugrunnet opphold» jfr kommuneloven.  

15) Hva er din beste egenskaper, og hva er dine verste egenskaper?

Det overlater jeg til andre å bedømme

16) Hva synes du om Bøkebloggens rolle i mediebildet?

Informasjonsflyt og ytringsfrihet er 2 viktige pilarer i vårt demokrati. Her har Bøkebloggen funnet sin plass.

17) Du eier en aksjepost i trelastbedriften Bergene-Holm A/S. Kan vi si at du er opptatt av næringslivssaker?

For at Larvik kommune skal ha penger til alle våre gode formål, er vi avhengig av inntekter langt utover de overføringene vi får fra staten. Derfor er det viktig at vi kan legge til rette for arbeidsplasser og varierte og gode bosteder. Kan vi skaffe flere arbeidsplasser og samtidig legge til rette for at folk kan og vil bo i vår kommune, er det et viktig bidrag for at Larvik kommune kan opprettholde et allsidig og godt tjenestetilbud for våre innbyggere.

18) Hva synes du om kjøpet av tomta på Farriseidet til legevakt?

Den tomta ligger sentralt i forhold til å dekke de ulike stedene i vår kommune, samtidig er det raskt for ambulanse å komme ut på E-18 med retning sykehuset i Tønsberg eller sykehusene i Oslo. Velger man å legge legevakt et annet sted, bør denne tomta være lett å avhende.

19) Hvor skal biblioteket ligge?

Biblioteket bør ligge sentrumsnært med god tilgjengelighet til parkeringsplasser og kollektiv tilbud.

20) Har du noe å si til Larviks innbyggere til slutt?

Ønsker du et parti som vil:

  • Ta vare på vår kristne arv og la den fortsatt få prege vårt samfunn
  • Øke kontantstøtten
  • Bevare barneskoler og barnehager i nærmiljøet
  • Øke bruken av lærebøker i undervisningen
  • Fjerne eiendomsskatten
  • Gi eldre en god og verdig eldreomsorg
  • Gjøre Larvik kommune til det mest ettertraktede sted å etablere seg i vår region
  • Ha en politikk som hjelper de som trenger det mest i vårt samfunn

Da er KrF partiet du skal stemme på ved høstens valg. Godt valg !

Bøkebloggen takker Olaf Holm for utfyllende svar på spørsmålene og vi håper leserne her fikk svar på aktuelle saker.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *