John Eliassen (født 4. mars 1917 i Larvik, død 9. januar 1986 samme sted) var trygdekontor-funksjonær, motstandsmann, kunstner og lokalpolitiker (NKP). Han hadde kunstmaling som hobby helt fra sine første gutteår.[3] Eliassen var medlem av Landsforeningen Norske Malere (LNM), Vestfold bildende kunstnere og Gruppe SAM. Eliassen er innkjøpt av Vestfold fylkes kulturutvalg. Ett av hans etterlatte malerier ble i 1986 innkjøpt av Riksgalleriet. Eliassen var lite interessert i å selge sine bilder, men etter hans død fikk Riksgalleriets Einar Berg anledning til å plukke ut et bilde som han mente hørte hjemme der.

Foreldrene var Anders Eliassen (1864–1948) og Anna Cecilie, f. Bjørnsen (1875–1960). Folketellingen 1920 oppga at farens yrke var dampskibs maskinist S/S ‘Hogstad’ Bugge & Olsen Larvik, mens morens yrke var husmor. Han var født i Larvik, og hun var født på Sandøya i Dypvåg sokn i nåværende Tvedestrand kommune.

Anders Eliassen eide «Føyka» (daværende Dronningens gate 16, nåværende Storgata 80) på Torstrand 1903–1943. Anna Cecilie Eliassen eide eiendommen 1943–1960. John Eliassen fikk den av sin mor i 1960 og eide den fram til 1963.

John Eliassens barndomshjem. Nåværende Storgata 80. Foto: Morten Bakkeli (2010)

Han giftet seg i 1963 med husmor Ester Mona Asbjørnsen. Hun eide 1962–1973 «Salus» (Skogveien 5 på Nanset i daværende Hedrum kommune). Sammen fikk de en datter.

Skogveien 6. Foto: Morten Bakkeli (2010)

Bestod i 1937 eksamen ved Treiders handelsskole med hovedkarakter 1.32. Høsten 1941 ble han ansatt ved Larvik trygdekasse. Eliassen ble senere avdelingsfullmektig ved Larvik, Hedrum og Brunlanes trygdekontor. Han fratrådte sin stilling i 1983, noe før oppnådd pensjonsalder av helbredshensyn.

Under den andre verdenskrig var han engasjert i illegalt arbeid. Ukenytt var opprinnelig en illegal avis i Tønsberg. I 1943 ble redaksjon og trykkeri flyttet til Larvik. Eliassen hadde en viktig rolle i arbeidet med avisa. Den ble porsjonert ut i pakker hver på 250 eksemplarer. De ble brakt ut på sin første etappe av «hoveddistributørene». Eliassen var én av disse.

Som kunstner var Eliassen selvlært. Han har kun vært med på kollektivutstillinger. Eliassen deltok på Høstutstillingen 1957–1958 og 1971, Østlandsutstillingen 1979, Vestfoldkunstnernes utstilling 1958, 1961 og 1971, Larvik Kunstforenings jubileumsutstilling 1971, Vestfold bildende kunstneres sommerutstilling 1977−1981 og 1986 samt på utstillingen, som markerte åpningen på kunstgalleriet til Frederikshavns Kunstmuseum, Danmark, i 1978. Eliassen deltok også på Vestfoldmalernes Vårutstilling 1957 samt Larvikkunstnernes juleutstilling 1972 og 1973.

Harald Ruud omtalte Eliassens arbeider slik i artikkelen Rundgang på Vestfold-kunstnernes utstilling i Larvik Kunstforening, som kom på trykk i Østlands-Postens utgave 22. januar 1972: «Også John Eliassen etterstreber klarheten i sine abstrakte landskap. Men han er også teknisk en kresen kunstner som vil gjøre lerretet så rikt og levende som mulig. Han skraper og gnir i fargen, legger den på i tynne, gjennomskinnelige lag, eller tykt og bastant, hele tiden med det ene for øye å føye fargen inn så landskapet får det vide utsyn og rom han vil ha. Og resultatet er overbevisende.»

Det ble 24. januar 1973 avertert etter interessenter til utnyttelse av «Sorenskrivergården» på Nanset. John Eliassen og Kristian Ullenes ønsket eiendommen utnyttet til kulturell aktivitet både for helt unge og for noe mer voksne mennesker: «Kan være interessert i å få tildelt plass til maleatelier i bygningen. Er evt. villig til, så langt evner og krefter strekker til, å veilede unge mennesker som har interesse for tegning og maling.»

På Larvik Kommunistiske Partis partimøte 16. august 1945 var Eliassen én av fem representanter som ble valgt til NKPs landsmøte 29.–30. august og 1. september samme år. Han ble ført opp som på Larvik Kommunistiske Partis liste til kommunevalget 3. desember 1945. Eliassen var medlem av Larvik bystyre 1946–1947. Han ble på Larvik formannskaps møte 6. februar 1946 valgt som medlem av forstanderskapet til Legatet for Larvik Bys Vel.

Eliassen var ikke satt opp på Larvik Kommunistiske Partis liste ved kommunevalget 20. oktober 1947, men var satt opp på partiets liste til kommunevalget 8. oktober 1951. Denne gang ble han ikke valgt inn i Larvik bystyre.

Vestfold distrikt av Norges Kommunistiske Parti holdt årsmøte 12. og 13. april 1947. Eliassen ble valgt som organisasjonssekretær i det nye forretningsutvalget.

Østlands-Postens utgave av 6. september 1929 kan vi lese at Eliassen var best på Ravns lag, som spilte mot Ørn i en løkkefotballkamp, der Ørn vant 7–4.

Han ble valgt som sekretær for styret til Larvik Kommunistiske Parti i 1952. Eliassen var kasserer for Larvik Kunstforening 1955–1958 og revisor 1962–1975.

Han ble i 1960 valgt som medlem av tilsynsnemnd for Herregården.

Eliassen var i 1960-årene medlem av valgkomitéen til Trygdekassenes Tjenestemannslag i Vestfold.

Eliassen dannet sammen med John Gesager Nielsen og Grete Lis Bibalo interimsstyret for Vestfold Kunstnersenter, som åpnet i Farris Bad 3. november 1979.

Eliassen døde 9. januar 1986, 68 år gammel.

 

Morten Bakkeli

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *