Kommunestyret vedtok i desember 2022  å innføre eiendomsskatt i Larvik kommune.

Tirsdag blir skatteseddelen tilgjengelig digitalt i Digipost og viser hva du skal betale i eiendomsskatt for 2023.

I brevet får du blant annet informasjon om hvordan skatten er beregnet, fakturering og klagemuligheter.

To ulike skattesedler

Vi sender ut to ulike varianter av skatteseddelen:

 • Skatteseddel hvor skattegrunnlaget er beregnet ut ifra Skatteetatens boligverdi:Dette gjelder for de fleste boliger i Larvik. Verdien er en teoretisk beregnet markedsverdi basert på en kvadratmeterpris fastsatt av Statistisk sentralbyrå (SSB) multiplisert med boligens areal (p-rom).
 • Skatteseddel hvor skattegrunnlaget er beregnet ut fra befaring og taksering i 2023:Denne sendes til eiere av fritidseiendommer og landbrukseiendommer. Taksteringsfirmaet Kjell Larsen AS har våren 2023 befart disse eiendommene, og sakkyndig nemnd for eiendomsskatt har vedtatt takst på bakgrunn av dette.

Eksempel på utregning og hva du må betale

Eiendomsskatten er vedtatt med 1 promille i 2023. Det er lagt opp til at skatten økes til 2 promille i 2024, 3 promille i 2025 og 4 promille i 2026. Dette er det maksimale nivået som kan kreves inn.

Slik beregnes eiendomsskatten på en bolig der Skatteetaten har beregnet boligverdien til 2 millioner kroner.

 • Boligverdi: 2 000 000 kroner
 • Fradrag med 30 % i henhold til loven: 600 000 kroner
 • Kommunalt vedtatt bunnfradrag 750 000 kroner
 • Grunnlag for eiendomsskatt 650 000 kroner

Eiendomsskatten blir da:

 • 650 kroner i 2023 (1 ‰)
 • 1300 kroner i 2024 (2 ‰)
 • 1950 kr 2025 (3 ‰)
 • 2600 i 2026 (4 ‰)

Når må jeg betale?

Eiendomsskatten for 2023 faktureres sammen med de øvrige kommunale avgiftene:
 • Halvparten av eiendomsskatten faktureres med kommunale avgifter for 3. termin med forfall 31. august.
 • Halvparten av eiendomsskatten faktureres med kommunale avgifter for 4. termin med forfall 20. november.

Eiendomsskatt på under 300 kroner per år kreves ikke inn.

 

Klage på eiendomsskatt

Hvis du mener eiendomsskatten din er beregnet feil, kan du klage.

Les hele saken på Larvik kommunes hjemmeside her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *