Eiendomskattesedler ble sendt ut fra Larvik kommune tirsdag. Liste for alle eiendommer er nå lagt ut for offentlig ettersyn.

Larvik kommune baserte seg på en ekstern konsulentrapport når omfanget av inntektene ble anslått. Budsjetterte skatteinntekter for 2023 var 33 millioner, men er nå beregnet til å bli 47 millioner kroner.

«– Vi ser at fritidseiendommene var lavt vurdert i rapporten vi baserte budsjettet på. Hyttene i Larvik har ikke vært taksert tidligere og rapporten baserte seg på svært moderate verdianslag», sier økonomisjef Paul Hellenes.

Han forteller at inntektene er budsjettert til flere sykehjemsplasser, økt kapasitet innenfor helse og økte bevilgninger innen oppvekst. Strategidokumentet gir en full oversikt over alle endringer, men eiendomsskatteinntektene er ikke skilt ut særskilt på noen måte. Her er listene for alle eiendommer i Larvik kommune, Eiendomsskatteliste Larvik kommune -2023.

Anbefaler alle å sjekke opp listene og sammenlign takstene med eiendommer i nabolaget ditt.

Oppfordre også alle til å lese taksten sin grundig og klage dersom en finner feil.

Og det er ekstra synd at kommunen har valgt en klageperiode som i sin helhet sammenfaller med innbyggernes sommerferie.

Benytt derfor muligheten til å klage innen fristen som er 15 august 2023. Se tidligere sak om dette her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *