Stein tilbake til kirken var tittelen på et TV-program som ble sendt på NRK 25. november 1968 klokka 21.00. Det fikk imidlertid sterk konkurranse fra Det ville vesten-eventyret Laredo, som gikk på svensk fjernsyn fra klokka 20.55. Programleder var Ragnar Baartvedt. Se innslaget her. 

Gamle Berg kirke ble gjenreist blant annet ved hjelp av midler fra en meget velstående vestfolding. Nei, det var ikke Treschow. Vi tror dere vil bli overrasket når dere får høre hvem det var.

Det var også artig å høre om gamle Manvik herresete. Nå er det jo Fremskrittsparti-høvding Per Manvik som eier det, men det har altså stolte historiske tradisjoner tilbake til vikingtiden.

Fra programmet: Steinene til gjenreisingen av kirken hentes innen det gamle Manvik herresete, som man mener var et vikingsete. Gården nevnes i Snorre, kan arbeiderne fortelle oss. I beretningen om kong Sverres seier over Magnus Erlingssønn ved Fimreite i Sogn i 1184, skriver Snorre at sammen med Magnus falt blomsten av Norges aristokrati.

På listen over falne lendemenn står Lodin av Manvikum. Verdigheten som lendemann var arvelig, og historikerne trekker den slutning at Lodin tilhørte en ætt som hadde sittet på Manvik i flere menneskealdre. Navnene Lodin og Gunne går igjen i ætten, en ætt som må ha hatt en fremtredende plass innen det norske aristokrati.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *