Olav Nordheim er nominert på 3 plass for SP til valget i 2023.

Bøkebloggen har sendt han 20 spørsmål og under kan dere lese spørsmålene og svarene hans.

1) Olav Nordheim, syntes du det er trist å bare være «vanlig» medlem av kommunestyret etter mange år som gruppefører? Ja, i hvor mange år hadde du dette vervet?

Svar: Jeg har vært gruppeleder for Senterpartiet stort sett hele tida siden jeg ble valgt inn i kommunestyret i 2015. Etter nesten åtte år i rolla er det naturlig at partiet vil slippe andre til i rollen. He, he! Nei, trist blir det ikke. Nå står jeg forresten på en usikker tredjeplass på Senterpartiets liste, så det er ikke sikkert jeg blir valgt inn en gang.

2) Kommer du til å gi din etterfølger, Knut Olav Omholt, gode råd?

Svar: Knut Olav har erfaring som både Ordfører og Varaordfører i Lardal kommune, så jeg tror ikke han trenger så mange råd fra meg. Knut Olav og jeg snakker forresten godt sammen og er stort sett enige i de fleste saker. Nå har det riktignok hendt at vi har konkludert litt ulikt, men det skulle da bare mangle så mange saker vi er borti.

3) Sp og Ap i Lardal gikk begge inn for at kommunen skulle slås sammen med Larvik. Synes du at folk i Lardal har fått gjennomslag for sine krav i storkommunen?

Svar: Mitt inntrykk er at de fleste i Lardal har slått seg til ro med situasjonen. Larvik kommune har opplagt tilført mye positivt til Lardal. Og omvendt. Lardal har tilført andre ting som Larvik har glede av. Den største forskjellen antar jeg er at innbyggerne i Lardal opplever at det er lengre veg til både politikere og kommuneadministrasjonen enn før. De folkevalgte fra Lardal hadde også med seg en kultur for politisk samarbeid som nye Larvik kommune har nytte av.

4) Sp blir av mange betraktet som et parti for landsbygda. Hva vil dere gjøre for å trekke til dere velgere fra byen?

Svar: Tja, jeg er nok ikke enig i at Sp bare er et parti for landsbygda. Vi har flere velgere i såkalte bynære strøk enn på bygda. Sp er opptatt av tjenester nært folk og gode oppvekstvilkår for alle, både i de to byene i kommunen og på bygda. Gode barnehager, passe store skoler uten altfor lang skoleveg, sykehjem og hjemmestjenester der folk bor, osv. Politikk handler om å gi gode tjenester til innbyggerne, uansett hvor i kommunen vår de bor.

5) Elin Ørjasæter har blitt medlem av Larvik Sp. Hvordan vil dere nyttiggjøre dere av hennes erfaring og kompetanse?

Svar: Elin Ørjasæter har kommet som et friskt pust inn i lokalpolitikken og gruppa lytter til hennes synspunkter på lik linje som fra de øvrige medlemmene våre.

6) Det har framkommet opplysninger i media om sterkt kritikkverdige forhold ved sykehjemmene i Larvik. Hva vil dere gjøre for å bedre forholdene?

Svar: Du sikter til «Brennpunkt» tidligere i år, regner jeg med? Folkevalgte må forholde seg til de behov som Kommunnedirektøren mener er nødvendig for en verdig eldreomsorg både på sjukehjem og i hjemmesykepleia. Til syvende og sist er det Kommunestyret som har ansvaret for situasjonen. Jeg kan si flere ansatte og bedre kompetanse. Imidlertid står det ikke flere ansatte i kø for å jobbe i eldreomsorgen. I tillegg må vi ta hensyn til økonomien.

7) Vil Sp samarbeide med Ap og SV, eller med de borgerlige partiene etter valget? Hvilke partier vil IKKE Sp samarbeide med?

Svar: Sp er et sentrumsparti og kan samarbeide i begge retninger. Foran årets valg har vi ikke låst oss til noen. Det som er viktig for Sp er jo å få gjennomslag for mest mulig av vår politikk. Så er det jo også sånn at ingen av partiene i kommunestyret har flertall aleine. Partiene må derfor samarbeide for å få et styringsdyktig flertall. Sp har i flere perioder tatt ansvar og vist at vi kan samarbeide med flere partier til innbyggernes beste. Når valgresultatet foreligger regner jeg med at ting kommer på plass ganske raskt.

8) Hvis Larvik Sp vil fjerne eiendomsskatten, blir det vel vanskelig eller umulig å samarbeide med Ap og SV? Hvis eiendomsskatten blir fjernet, hvor skal H, Frp, Krf og Sp hente pengene fra?

Svar: Ingen er så veldig begeistra for å innføre eiendomsskatt. Men kommunestyret kan ikke lukke øynene for den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen er oppe i. Og når vi har i bakhodet alle de store og tunge investeringene kommunen må foreta seg i nær framtid, var det ingen annen utvei enn å gjøre som over åtti prosent av norske kommuner allerede har gjort, nemlig å innføre eiendomsskatt. Jeg registrerer at noen partier sier de skal greie seg uten inntektene fra eiendomsskatten, men jeg har rett og slett ikke tro på at de får det til uten en drastisk reduksjon i tjenestetilbudet til innbyggerne våre. Nedlegging av flere skoler, grove kutt i kultur og press i eldreomsorgen.

9) Hvilke saker kan IKKE Sp kompromisse om?

Svar: Jeg skal være forsiktig med å komme med ultimatum på vegne av Sp. Likevel er nedbygging av matjord noe Sp vil kjempe imot med nebb og klør. Dessuten er bevaring av naturmangfoldet svært viktig. Så vil vi også være svært opptatt av tjenestetilbud i hele kommunen, skole og barnehage der folk bor.

10) Er det ikke viktig for Sp å spille på lag med innbyggerne? Hvordan er synet i dag på hvor en ny jernbanestasjon skal ligge?

Svar: Jo, sjølsagt! Men innbyggerne har ulike meninger og standpunkt akkurat som de politiske partiene. BaneNOR gav oss egentlig bare to alternativer, nemlig Indre Havn høy og Kongegata. Der vi mente og fortsatt mener at Kongegata er det beste alternativet. At ikke Stortinget bevilger penger til gjennomføring av dobbeltspor gjennom hele Vestfold har ikke noe med plassering av stasjonen å gjøre.

11) Hva vil dere gjøre med alle tomme bygninger som kommunen eier? Dere vet at jo at ubrukte bygninger forfaller og derfor blir vanskeligere å vedlikeholde – og kanskje også å selge. Kan det være aktuelt å selge ubenyttede bygninger, og i så fall hvilke? Vil dere rive Torstrand skole?

Svar: Ja, bygninger kommunen ikke har bruk for kan og bør selges. Dessverre er det et betydelig etterslep på vedlikehold av kommunale bygninger. Det bør vi gjøre noe med. Sp stemte for å rive Torstrand skole, blant annet for å legge til rette for utvikling rundt Herregården.

12) Hva er ditt syn på bevaring av eldre bygninger?

Svar: Jeg har veldig sans for bevaring av eldre bygninger. Klimamessig er det mye bedre å rehabilitere enn å rive for å bygge nytt. I tillegg har ofte eldre bygninger arkitektoniske kvaliteter det er verd å ta vare på. Så er det viktig å ta vare på eldre bygninger i et større område. Se bare på de flotte trehusapå Langestrand, Nevlunghavn, på Halsen og flere steder.

13) Er det viktig for deg å ha et positivt forhold til næringslivet? Kan du forstå at folk i Larvik er skeptiske til at politikerne overfor enkelte aktører har vært meget imøtekommende?

Svar: Det er viktig for alle folkevalgte å ha god dialog med næringslivet.

14) Larvik har jo alltid vært arbeiderklassens kommune. Likevel har flere hundre arbeidsplasser de siste årene gått tapt, fordi hjørnesteinsbedrifter har blitt lagt ned. Hva vil Sp gjøre for å lokke til seg nye bedrifter og stimulere?

Svar: Det er viktig at kommunen tilrettelegger for arealer til næringsetableringer. I tillegg sørge for en aktiv næringsavdeling som er behjelpelig for å legge ting til rette. Larvik kommune er stor i utstreknig og det er viktig med næringsarealer både i nærheten av E-18, oppover i Lågendalen, ute i Brunlanes og Tjølling. Både reiseliv og landbruk har utviklingspotensiale for flere arbeidsplasser.

15) Er du enig i at det er ulovligheter i byggesaker fra kommunens side? Hvis ja, hva vil FrP gjøre for å få slutt på det?

Svar: Jeg kjenner ikke til ulovligheter i byggesaker fra kommunens side.

16) Hva er SPs holdning til Venstres forslag om å etablere nærmiljøutvalg?

Svar: Nå kjenner jeg ikke til forslaget fra V, men uavhengig av det får kommunestyret en sak nå om etablering av nærmiljøutvalg. Sp vil støtte dette. Kommunen hadde for noen perioder siden nærmiljøutvalg, så dette er ikke noe nytt.

17) Tror du at du kommer til å ha et godt samarbeid med kommunaldirektør Gro Herheim? Er du enig i det som noen sier at kommunaldirektøren har fått for mye makt?

Svar: Vi har forskjellige roller, men folkevalgte er helt avhengig av et godt samarbeid med Kommunedirektøren. I den grad kunnskap er makt har Kommunedirektøren stor makt, men KD har bare den makt kommunestyret gir.

18) Hva er din beste egenskaper, og hva er dine verste egenskaper?

Svar: Det er vanskelig for meg å karakterisere meg sjøl, men jeg mener jeg er en god lytter og respekterer og kan samarbeide med de fleste. Forøvrig skulle jeg gjerne vært raskere i Kjoseløpet.

19) Hvor skal biblioteket ligge?

Svar: Jeg mener fortsatt at Badeparken er en god plassering for hovedbiblioteket. Gjerne sammen med flere servicefunksjoner. Plassering er viktig, men det viktigste er tross alt innholdet i biblioteket. Viktig å videreutvikle bibliotektilbudet i Svarstad og i Stavern.

20) Du var vel mot kjøpet av Torget 1 fra søstrene Huse ? Var du også mot kjøpet av tomten til ny legevakt på Farriseidet?

Svar: Ja, jeg mener fortsatt at kjøpet av Torget 1 er en dårlig beslutning. Ikke minst prosessen som førte til kjøpet. Sp stemte samla for kjøpet av tomt til ny Legevakt på Farriseidet.

Hvis du savner noen spørsmål og om du ønsker å komme med andre viktig innspill så kom gjerne med det.

Svar: Jeg stiller til valg fordi jeg er glad i kommunen vår. Jeg er gald i innbyggerne våre og ønsker å bidra til at alle får de tjenestene de både fortjener og har krav på. I tillegg til de opplagte tjenestene som barnehage, skole og omsorgstjenester, må vi ha et godt kulturtilbud. Helt til slutt: Bruk stemmeretten!

Bøkebloggen takker Olav Nordheim for utfyllende svar på spørsmålene og vi håper leserne her fikk svar på aktuelle saker.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *