Ole Petter Pedersen, ansvarlig redaktør og daglig leder i Europower, har vært medlem av Norsk Redaktørforening i rundt 20 år. Torsdag 6 juli har han et meget godt innlegg i Journalisten.no om offentlighetsloven.

Han skriver blant annet dette i sitt innlegg:

«I det et forvaltningsvedtak eller et politisk vedtak er fattet, er alle interne dokumenter i saken offentlige, med mindre bestemmelser i annet lovverk er til hinder for dette.»

«Dette skulle være en enkel setning å introdusere i offentlighetsloven, som vil ha stor positiv effekt for Norge som samfunn. I direkte kontrast til hemmelighetsskremmeriet som Justisdepartementet, forhåpentligvis ved et arbeidsuhell, har kommet i skade for å foreslå.»

«En rekke av mine kolleger i pressen har i andre høringsuttalelser lagt frem en serie argumenter mot forslaget som tilsynelatende har hentet inspirasjon fra diktaturer og andre stater vi ikke ønsker å bli sammenliknet med.»

«Jeg har vært medlem av Norsk Redaktørforening i rundt 20 år, en del av pressen i cirka 30. Mesteparten av tiden har jeg også jobbet opp mot offentlig forvaltning. Jeg vil hevde at jeg gjennom erfaringen har fått relativt god innsikt i offentlig styring.»

«Det er bra at Justisdepartementet er opptatt av offentlighetsloven. Det hadde vært enda bedre om departementet var opptatt av å forbedre mulighetene for innsyn, ikke forverre dem.» Les hele innlegget på Journalisten her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *