«Mangler Frp-leder Sylvi Listhaug innsikt i feltet hun har gjort til en valgkampsak?»

«Mangler Frp-leder Sylvi Listhaug innsikt i feltet hun har gjort til en valgkampsak?»

På NRK P2 Nyhetsmorgen 30. juni tok Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug nok en gang til orde for privatisering av norsk eldreomsorg. 

Dette har medført flere debattinnlegg på Nordnorsk debatt.

Det startet med et innlegg fra Bodil H. Blix, professor UiT Norges arktiske universitet og professor II Høgskulen på Vestlandet som skriver blant annet dette:

-Frp-leder Sylvi Listhaug mangler innsikt i feltet hun har gjort til en valgkampsak.

-Listhaugs argumentasjon er preget av feilaktige opplysninger, mangelfull innsikt i feltet hun omtaler og dermed også lettvinte løsninger, men jeg skal gi henne rett i en ting: Vi kommer til å trenge flere sykehjemsplasser i årene som kommer, og det haster med å komme i gang med utbyggingen av disse.

-Jeg vil anbefale Listhaug å lese denne rapporten nøye før hun igjen stiller til politisk debatt om norsk eldreomsorg. Beboere i norske sykehjem er blant de sykeste av våre medborgere, og blant dem med høyest bistandsbehov. De trenger å bli møtt av personale med høy og spesialisert faglig kompetanse. Faglig kompetanse bygges ikke gjennom «opplæring» i «arbeidsoppgaver». Det bygges gjennom solid utdanning, og gjennom erfaring. Erfaring får man gjennom langvarig tilknytning til arbeidssted. Og langvarig tilknytning til arbeidssted er mer realistisk dersom man inngår i et solid, stabilt kollegium med høy faglig kompetanse. Listhaugs medisin – «å slippe til flere private aktører» og «overføre arbeidsoppgaver» – vil føre norske sykehjem i helt motsatt retning. Les hele innlegget fra Blix her.

Allerede 5 juli svarer Sylvi Listhaug opp med dette innlegget «Det er på tide å tenke nytt i eldreomsorgen» og skriver blant annet dette:

-I et innlegg i Nordlys 30. juni beskylder Bodil H. Blix, professor ved UiT, meg for å komme med lettvinte løsninger og sier jeg tar til orde for en «privatisering av norsk eldreomsorg». Det stemmer at Fremskrittspartiet ønsker å slippe private aktører til i, men regningen skal det offentlige ta.

-Blix er kritisk til at jeg har sagt at private kan rekruttere helsepersonell som ikke ønsker å jobbe i det offentlige. Dette er fakta. Istedenfor at helsepersonell går ut av sektoren, er det mye bedre at de fortsetter i yrket men i det private.

-Kritikken mot at jeg tar til orde for en ny arbeidsfordeling i helsevesenet er uforståelig. Samtidig som vi har mangel på fagpersonell, bruker sykepleiere mye tid på oppgaver som fint kunne vært gjort av andre. Det samme gjelder helsefagarbeidere. God oppgavedeling er avgjørende for å lykkes med de ressursene vi har til rådighet i helsevesenet.

-Det vi trenger i Norge nå er en ny eldrereform etter modell av det store barnehageforliket. For 20 år siden sørget Frp sammen med SV for å presse de andre partiene med på å skaffe full barnehagedekning, fordi vi slapp til de private. Nå bør vi samle oss om den samme modellen der private aktører får slippe til, mens staten tar regningen for drift og utbygging av nye plasser. Med en eldrereform etter modell av barnehageforliket kunne vi fått en storstilt utbygging av flere sykehjemsplasser, for å sikre at alle eldre får en verdig og trygg omsorg. Det er mer enn nok sykdom og behov å dekke til alle. Derfor må alle gode krefter slippes til selv om jeg har skjønt at Blix ikke er tilhenger av det. Les hele innlegget fra Listhaug her.

7 juli følger Jan Thore Lockertsen, førsteamanuensis operasjonssykepleie, Nord universitet, Bodø opp med innlegget «Å tenke nytt om eldreomsorgen betyr ikke å privatisere, Sylvi Listhaug» og skriver blant annet dette:

-Jeg er autorisert sykepleier og jeg ble sykepleier fordi jeg ønsket meg en fast stilling i et yrke der det alltid ville være behov for meg. Mitt siktemål var å arbeide innen eldreomsorg eller alderspsykiatri. Grunnen til det var todelt, en personlig og en økonomisk. Jeg liker å snakke med eldre mennesker, det var den personlige grunnen. 

-Barnehageforliket nevnes av deg som et eksempel på private løsninger som har fungert. På sett og vis var det en god ting. Med det forsvant dagmamma(u)vesenet og brakte en økonomi med mange svarte elementer under kontroll, samt at forliket har sikret skolert personale. I eldreomsorgen finnes ikke dagmammaer med eldre i private hjem på dagtid, så her er det ikke noe å hente om du da ikke regner med oss pårørende som i dag bærer en stor byrde.

-Norge har ikke behov for offentlig betalt «privat» eldreomsorg. Det er ingen hemmelighet at ønsket om at kommunen skal betale en «privat» for å betale en sykepleier, kun er et ideologisk grep og et unødvendig mellomledd. Eldreomsorg er en offentlig finansiert tjeneste og skal ikke finansiere «private» bedrifter. Det er liten grunn til å tro at etablering av «private» i et lukket marked vil gi flere sykepleiere. Til det har det offentlig alltid vist at de har ressurser til å tilby et mangfold av muligheter som «private» ikke kan gi. Og fremfor alt – de «private» kan ikke tilby tilrettelagt arbeidstid i eldreomsorgen.

Les hele innlegget til Lockertsen her.

17 juli svarer Kristian August Eilertsen, 1. kandidat Troms Frp og Sylvi Listhaug, partileder Frp med innlegget «Skivebom fra Lockertsen» og avslutter det slik:

-Lockertsen påstår at «det offentlige alltid har vist at de har ressurser til å tilby et mangfold av muligheter som de private ikke kan gi.» Det er en ubegrunnet påstand uten rot i virkeligheten. Det er nettopp å tillatte private og ideelle aktører at man har muligheten til å tenke nytt og teste ut nye løsninger, i samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og brukere.

-For Fremskrittspartiet er det viktig med valgfrihet, uavhengig av størrelsen på lommeboken til den enkelte. Alle som betaler skatt, er med å finansiere helsetilbudet. Derfor bør man også ha mulighet til å velge det tilbudet som passer best for seg selv og sine pårørende.

-Dersom det bare er det offentlige som skal drive helsetjenester, er det heller ikke noe å velge mellom, og ingen grunn til å forbedre tjenestene. Brukerne er prisgitt det eneste tilbudet de får.

-For Fremskrittspartiet er det en selvfølge at det offentlige også må slippe til private for å løse de viktige oppgavene. Det offentlige skal selvfølgelig ta regningen, slik at valgfrihet både er en rett og en mulighet for alle, ikke bare de som kan betale for det selv. Les hele innlegget til Eilertsen, 1. kandidat Troms Frp og Sylvi Listhaug, partileder Frp her.

Samme kveld 17 juli svarer Lockertsen opp med innlegget «Er det jeg som bommer, Sylvi Listhaug?» og han avslutter slik:

-Mitt innlegg betyr ikke at jeg mener at det offentlige gjør nok. Det har vært kontinuerlig sykepleiermangel siden 1945. Utdanning av hjelpleiere (dagens helsefagarbeidere) ble startet opp for å avhjelpe sykepleiermangelen, men det har ikke ført til noen dekning av faglært helsepersonell. Denne problematikken har vært omskrevet og forsket på av norske sykepleiere like lenge. Politikere har bare ikke gjort nok, det være seg borgerlige som sosialdemokratiske. Jeg ser bare ikke noen løsning i Frps ideologiske og dogmatiske tro på privatisering. Den begrunnes ikke sykepleiefaglig. Ordene som benyttes er nye, men praksisen har alltid vært en del av sykepleiekulturen med deling av kunnskap og å lære av hverandre. Dessuten, Listhaugs løsning nyttet ikke i Tromsø i perioden 2011 – 2015 og det nyttet ikke i Norge de fem årene Frp var i regjering.

Les hele innlegget til Lochertsen her.

Bøkebloggen har sendt saken til ordførerkandidat i Larvik FRP  Gina Johnsen for å få en kommentar i denne saken. Som kjent så jobber Gina Johnsen selv med helse og omsorg i Larvik kommune.

Gina Johnsen har så langt ikke kommet med en tilbakemelding.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

2023-07-19T20:40:30+02:0019. juli 2023|Blogg, Politikk, Samfunn|
Go to Top