Denne kronikken sto på trykk i Fri Fagbevegelse 18 juli 2023. Den er skrevet av Therese Mæhre, kokk med kronisk sykdom.

Hun skriver blant annet dette i kronikken:

Tre ganger har helsen slått beina under meg, og jeg har overlevd både kreft og immunforsvarsvikt. Hver gang har jeg reist meg for å jobbe og bidra med det helsen har tillatt meg å gjøre.

Med langtkommet leddgikt har viljen til å jobbe til tider vært større enn evnen, og det har blitt et økonomisk tap å ikke kaste inn håndkleet.

Jeg har opparbeidet meg full tjenestetid, og har i over 25 år som arbeidstaker betalt inn pensjon til KLP, en pensjonen som for meg blir mindre etter nye regler for beregningsgrunnlag som kom med en overgangsfase i 2015.

Etter kjennelsen fra Trygderetten brukte Nav de nye reglene fra den høyredominerte regjeringen i forvaltningsloven feil. Det førte meg rett ut i et karensår fra AAP (arbeidsavklaringspenger), og da hadde jeg ikke annen inntekt enn det lille jeg klarte jobbe.

Karensår skal ifølge Høyre motivere syke til å arbeide, og jeg mener det forteller alt om holdningene til syke her i landet. De som er syke blir ikke friskere av å bli fratatt inntektsgrunnlaget sitt, snarere tvert om. Det raserer helsen, livskvaliteten og familiene til dem som utsettes for et karensår.

Høyres Erna sier hun får klump i magen når hun tenker på alle fattige i Norge, og glemmer at det har hun bidratt til selv med sin politikk. Nå fremmer Høyre den «sosiale profilen» de mener de har, også lokalt, men du skal ikke la deg blende. Det er lokalpolitikere som setter betingelser, krav og lettelser for sosiale stønader som mange syke må forholde seg til.

Derfor er dette noe som angår også kommunevalget. Så lenge Høyre vil innføre karensår for syke på AAP, synes jeg partiets politikere bør tie når tema er fattigdom. Jeg mener det er å angripe de svakeste, de syke, de som ikke orker å kjempe, de som ikke foreller, de vi ikke ser. Det er å pålegge dem skam av høyresidens partiprogram, som legger opp til å gjeninnføre karensåret for syke.

Jeg har fått politikerforakt og Høyre har for meg blitt en fare for demokratiet av flere grunner: Høyre har ikke frigitt dokumentene etter undersøkelser av Nav-skandalen som den høyredominerte regjeringen hadde hovedansvaret for med sine innskjerpede regler og manglende handlekraft når feil ble oppdaget.

Jeg nekter å skamme meg fordi jeg har vært syk, og forteller deg her hva jeg har opplevd så du kan ta et bevisst valg på hvem som skal representere deg og dine meninger. Les hele kronikken i Fri Fagbevegelse her.

Det hadde vært meget interessant å hørt hva ordførerkandidat Birgitte Gulla Løken mener om denne kronikken?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *