Vi går mot et kommunevalg hvor eldreomsorg og helse og omsorgstjenstene ute i kommunene vil stå i fokus. Derfor kan denne kronikken  fra daglig leder i Pårørendealliansen Anita Vatland publisert i desember 2022 leses om igjen.

Det er en stor iver der ute i kommune Norge til å betrakte pårørende som en ressurs man kan lempe flere og flere oppgaver over på!

Anita Vatland skriver blant annet dette i kronikken:

DA VI BYGGET opp velferdssamfunnet sørget vi for at begge kjønn kunne komme i arbeid, fordi fellesskapet sørget for barnehageplasser til de minste og trygg ivaretagelse av de som trengte ekstra hjelp og omsorg, være seg fysisk, psykisk eller andre utfordringer.

Nå skal vi være hjemme lengst og mest mulig. Behandling skal skje hjemme og vi skal raskt ut fra dyre sykehussenger. Digitale løsninger og teknologi skal støtte opp under dette. Det er mer effektivt og ikke minst økonomisk får vi høre.

Mangelen på helsepersonell er over tid erfart av en del pårørende i hjemmetjenester og på sykehjem. Nå merkes presset i helseforetak, hvor dyre vikarer redder dette kortsiktig. Mange pårørende er allerede de reneste helsearbeidere før vedtak om mer hjelp eller en institusjonsplass blir ledig. Vi minner om at det ytes opptil 160 timer pårørendeinnsats innen demens før en sykehjemsplass er der.

Pårørende har ikke fagforening som kan påpeke uklare ansvarsforhold, manglende avtaler eller sikkerhetsnett som fanger opp avvik.  Det er nok derfor man i planer og strategier forventer og nevner pårørende som ressurs mens det i praksis gjøres lite for å hjelpe i kommunene.

Vi må nå påpeke at pårørende ikke har noen ekstra kapasitet til å bidra særlig mer enn i dag! Pårørende har ikke store uutnyttede ressurser som kan løse mangelen på helsepersonell og kompensere for dette eller stille opp ulønnet for teknologiske hjemmeløsninger.

Pårørende er allerede i jobb, som snekker, revisor eller butikkmedarbeider. At de, og kvinner især, skal kutte i sitt lønnede arbeid for å bli ulønnede omsorgsarbeidere er i realiteten en samfunnsøkonomisk katastrofe. Med årstiden vi er inne i, er det å tro på julenissen!

Vi vil hjelpe våre nærmeste, de fleste av oss. Men at pårørende er et bemanningsbyrå som man stadig kan lesse flere oppgaver på, det går ikke lenger.

Nå må pårørende tas på alvor, og ikke for gitt! Les hele saken fra Dagens Medisin her.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *