Jon Sondre Haakedal er nominert på 1 plass for Konservativt i Larvik til valget i 2023.

Bøkebloggen har sendt han 20 spørsmål og under kan dere lese spørsmålene og svarene hans.

Bøkebloggen skal lage saker om flere politikere som står på nominasjonslistene før valget til høsten.

1) Jon Sondre Haakedal, du er ordførerkandidaten til partiet Konservativt i Larvik. Kan du fortelle litt om deg selv? Yrke? Hvor kommer du fra? Har du politisk erfaring, og har du vært tilknyttet andre politiske partier tidligere?

Jeg kommer fra Froland i Aust-Agder (som det het før) og jeg er 34 år, og med det Larviks yngste 1. kandidat. For tiden arbeider jeg som lærer (lektor) ved Kongshaugen kristne grunnskole i Larvik. Jeg har bodd og arbeidet i kommunen siden 2019.

Det er kun Konservativt, eller Partiet de kristne som det het før, som jeg har vært medlem i. Jeg har aldri hatt en streng partitilhørighet, jeg har stemt både KrF, Sp, FrP og Konservativt/PDK. Dette er første gang jeg stiller på en liste til et politisk parti.

2) Konservativt er et verdikonservativt kristent parti, som ble dannet som en reaksjon mot Kristelig Folkeparti, som partiet mener har beveget seg for langt unna det de ser på som «sentrale kristne prinsipper». Partiet hevder på sin nettside blant annet at «det er den tusen år lange forankringen i kristendommen som har løftet oss opp og fram som nasjon, både moralsk og økonomisk. Troen på Bibelens Gud brakte Norge ut av vikingtidens blodige mørke og inn i frihet og trygghet for alle.» Viktige kampsaker for partiet er en innstramning av dagens abortlov og en grunnlovfesting av retten til liv fra unnfangelsen, kamp mot likekjønnet ekteskap, og sterkere støtte til Israel i Midtøsten-konflikten. I økonomisk politikk regner partiet seg som liberalistisk. Partiet beskriver seg som verdikonservativt og stiftet på kristne grunnverdier. Partiet har blitt beskrevet av andre som kristenkonservativt.

Jeg ser ikke spørsmålet i nr. 2 🙂

3) Konservativt sier nei til vindturbiner og vil trekke Norge ut av FNs migrasjonsavtale og Paris-avtalen. Tror dere ikke på miljøtruslene?

Det er svært viktig å ta vare på miljøet, nettopp derfor er jeg sterkt imot vindturbiner. Disse ødelegger fuglelivet, fører til støy og ødelegger vakre landskap og økosystemer. Dessuten er dette uregulerbar kraft. De produserer kun ca. 4/10 av tiden. Svingningene i strømproduksjonen er så store at nettet må bygges ut for å tåle disse. I tillegg er de miljøverstinger når de har stått ut sin levetid. Ingen vet hva de skal gjøre med metallet? Det graves bare ned.

Når det gjelder menneskeskapte klimaendringer, er jeg agnostiker. Jeg vet ikke i hvilken grad (om i noen grad?) disse er menneskeskapte. Jeg har i flere år kalt meg klimakyniker. Kan det være at det er menneskeskapte klimaendringer? Ja. Betyr det at vi skal bekjempe dette problemet på en slik måte at det skader våre økonomier i en slik grad som vi gjør idag? Nei.

Se på resultatene av Angela Merkels vanvittige Energiwende, hvor man i april i år stengte ned siste atomkraftverk (som ikke slipper ut CO2). Og man har gjort seg avhengige av billig russisk gass, hvorpå man er (spiller?) overrasket når Russland bruker gassen som et økonomisk våpen. Denne grønne og gale energipolitikken har ført til at 13,8 % av Tysklands befolkning enten lever i fattigdom eller står i fare for å havne i fattigdom, ifølge Tysklands veldedighetsorganisasjoner (https://www.dw.com/en/inflation-time-bomb-food-and-energy-prices-soar-in-germany/a-62380661). Inflasjonen har også nådd nye høyder og AfD måles nå til 22 % (https://www.nrk.no/nyheter/afd-oker-til-22-prosent-i-tyskland-1.16491835). Misnøyen er enorm, og det med rette.

Og mens vi i Vesten er grønne og gale, er Kina slue og smarte – og ondskapsfulle. Kina vil bli verdens neste supermakt og vippe Amerika av tronen, dersom ting går i samme spor som nå. Er det ikke viktigere å reversere denne utviklingen enn å økonomisk skade seg selv gjennom tiltak som kanskje hjelper på et problem som kanskje er mindre enn det er? Kina undertrykker og forfølger kristne, muslimske uigurer (to millioner sitter fengslet i “omskoleringsleire” i Xinjiang provinsen) (https://www.theguardian.com/world/2022/apr/13/former-xinjiang-detainee-arrives-in-us-to-testify-over-china-abuses), buddhistiske tibetanere (https://www.theguardian.com/world/2021/aug/20/embrace-communist-rule-china-tells-tibet-at-70th-anniversary-of-invasion) og Falun Gong-utøvere (https://www.epochtimes.no/menneskerettighetsadvokat-det-kinesiske-regimet-begar-folkemord-mot-falun-gong).

For ikke å nevne hva de har gjort med Hong Kong siden 2019, og hva de antageligvis kommer til å gjøre med Taiwan om kort tid (invadere landet og legge det under kommunistisk kontroll). Og teknodiktaturet som de forsøker å perfeksjonere.

Vil vi at det skal gå ned i historiebøkene at vi var den vestlige generasjonen som overlot verdensherredømmet til Kina fordi vi heller ville gjennomføre klimatiltak?

Takk, men nei takk. Forøvrig er Solbergs underkastelsesavtale med Kina i 2016 noe av det mest skammelige i norsk utenrikspolitisk historie, da særlig punkt 3, se link til avtalen. (https://fido.nrk.no/7b59bd43198670ab3611480abe0fbe743a411d4235542f3e17fe8277f88b880a/statement_kina[1].pdf). Vi vil nok neppe se en ny fredspris til en kinesisk dissident (som i 2010: https://www.nrk.no/nobel/liu-xiaobo-far-nobels-fredspris-1.7327200) igjen, som var grunnen til at underkastelsesavtalen ble inngått. Så feige er Norge som nasjon.

4) Tror du ikke at partiprogrammet appellerer mer til bedehus- og indremisjonsmiljøet på Sørlandet?

Jeg tror det appellerer til dem, men også til alle mennesker med sunn fornuft og kjærlighet til landet vårt. 1. kandidat i Froland (hvor jeg er født og oppvokst) – Frank Rørheim – har sagt til meg at stadig flere ikke-kristne mennesker tar kontakt med ham og sier at de skal stemme på Konservativt. Folk skjønner blant annet at vi taler fornuftig om energipolitikken, og de er lei av den radikale kjønnsideologien som stappes ned i halsen på våre barn og unge.

5) Når dere er kristenkonservative, hvordan er deres syn på kvinnelige prester? Skal kvinner være underordnet sine ektemenn?

Dette er teologiske spørsmål som partiet ikke har noe synspunkt på.

6) Er det ikke vanskelig for Konservativt å fremme sine saker i et stadig mer sekularisert samfunn? Kristendomsundervisningen har blitt erstattet av KRLE-faget. Skolegudstjenestene har blitt borte. Abortsaken er vel tapt.

Vi har en politikk som vil gjøre det bedre og billigere for alle mennesker å bo og arbeide i Norge, uansett religion eller livssyn. Når det er sagt tror jeg at den store rotløsheten mange unge følger på idet deres land og sivilisasjon bakvaskes på det groveste av skole og medier, vil føre til en konservativ renessanse i Norge og Europa. Jeg tror flere og flere også vil skjønne hvor storartet vår kristne kulturarv er, når den eksempelvis stilles opp mot den islamske. Flere vil nok bli troende kristne, og flere vil bli såkalt kristne ateister (som den glimrende britiske forfatteren og politiske kommentatoren Douglas Murray kaller seg).

7) Det har framkommet opplysninger i media om sterkt kritikkverdige forhold ved sykehjemmene i Larvik. Hva vil dere gjøre for å bedre forholdene?

Vi vil gjøre hva det trengs. Øke bemanningen, bevilge mer penger, høre med ledelsen ved sykehjemmene hva som behøves. De eldre har bygget landet og de skal ikke sees på som en byrde. Vi vil kutte i alle andre sektorer fremfor eldreomsorgen.

8) Vil Konservativt ta bort eiendomsskatten? Tror du det finnes en ekte vilje i Høyre til å fjerne eiendomsskatten sammen med Frp og KrF? Hvis eiendomsskatten blir fjernet, hvor skal dere ta pengene fra?

Ja, Konservativt er konsekvent imot eiendomsskatt. At kommunestyret har valgt å innføre dette når de vet at folk sliter med galopperende utgifter i form av økte mat- og energipriser, gjør meg forarget. Hvilken vilje eller mangel på vilje, Høyre, FrP og KrF besitter, vet jeg ikke.

Jeg har ikke satt meg inn i detaljene i kommunens økonomi, men jeg kan love at Konservativt vil sørge for at de eldre får en verdig alderdom og at vi vil fjerne eiendomsskatten. Det er også viktig å prioritere skolene og barnehagene, derfor vil eventuelle kutt komme utenom disse områdene. Kutt vil muligens komme i kultursektoren.

9) Hvilke partier vil Konservativt samarbeide med etter valget, og hvilke partier vil IKKE Konservativt samarbeide med?

Vi hører naturligvis til på borgerlig side, men i enkeltsaker vil vi samarbeide med alle partier dersom de er enige med oss.

10) Hvilke saker kan IKKE Konservativt kompromisse om?

Litt usikker på hvordan jeg skal tolke dette spørsmålet. På kommunalt nivå i Larvik er det som sagt to ting: En verdig alderdom til de eldre og nei til eiendomsskatt.

Ellers handler politikk mye om kompromiss. Hvor mye man er villig til å kompromisse avhenger av hvor mye man får igjen i eventuelle forhandlinger.

På nasjonalt nivå vil vi ha radikal kjønnsideologi ut av skole og barnehage, dette er en meget viktig sak for oss. Å få barn til å stille spørsmål ved hvilket kjønn de er, er et alvorlig overgrep. I kommunestyret vil jeg fremme et lignende forslag som Konservativt sin kommunestyrerepresentant i Bømlo fremla i april: “Lærebøkene og undervisninga i skulane på Bømlo skal væra bygd på fakta, vitskap og biologi i spørsmål om kjønn.” For de kristne som sverger til KrF er det av interesse at KrF stemte imot dette (https://idag.no/skal-ikke-undervisningen-i-skolen-vare-vitenskaplig/19.41729).

11) Er det ikke viktig for Konservativt å spille på lag med innbyggerne? Hvordan er synet i dag på hvor en ny jernbanestasjon skal ligge?

Konservativt har ikke et fastlagt syn i denne saken.

12) Hva vil dere gjøre med alle tomme bygninger som kommunen eier? Dere vet at jo at ubrukte bygninger forfaller og derfor blir vanskeligere å vedlikeholde – og kanskje også å selge. Kan det være aktuelt å selge ubenyttede bygninger, og i så fall hvilke? Vil dere rive Torstrand skole?

Her er det selvsagt en del forskjellige faktorer som spiller inn. Ubenyttede bygninger som sannsynligvis ikke vil bli brukt igjen i fremtiden, bør selges. Bygninger som sannsynligvis bare er ubrukte i en periode, bør ikke selges.

Konservativt har ikke noe fastlagt syn på hva som bør skje med Torstrand skole.

10) Hva er ditt syn på bevaring av eldre bygninger?

Det er viktig å ta vare på vår historie og kultur, og der inngår våre eldre bygninger.

11) Er det viktig for deg som ordfører å ha et positivt forhold til næringslivet? Kan du forstå at folk i Larvik er skeptiske til at politikerne overfor enkelte aktører har vært meget imøtekommende?

Konservativt er et næringsvennlig parti. Det er svært viktig for oss å ha et godt forhold til næringslivet. Dog skal ikke kjennskap og vennskap prege hvordan ulike aktører blir behandlet. Det er godt å ha en maktkritisk befolkning, så at folk er skeptiske til politikerne anser jeg som et sunnhetstegn.

12) Larvik har jo alltid vært arbeiderklassens parti. Innbyggerne har i løpet av de siste 20, 25 år opplevd at flere hjørnesteinsbedrifter har blitt lagt ned. Hva vil Konservativt gjøre for å lokke til seg nye bedrifter og stimulere?

Vi vil først og fremst ha en tett dialog med bedriftene i Larvik og høre med dem om hva de trenger og ønsker. Dernest må vi sørge for god infrastruktur og egnede næringsarealer, videre er det viktig å forenkle byråkratiet slik at det blir lettere å starte og drive næring i kommunen.

13) Er du enig i at det er ulovligheter i byggesaker fra kommunens side? Hvis ja, hva vil Konservativt gjøre for å få slutt på det?

Dette vet jeg for lite om til å uttale meg.

14) Hva er Konservativt holdning til Venstres forslag om å etablere nærmiljøutvalg?

Dette virker i utgangspunktet som et godt forslag, men dersom dette summa summarum blir en ekstra utgift for kommunen, er jeg imot. Larvik har dårlig økonomi, derfor må ansvarlig økonomisk styring trumfe mye annet.

15) Tror du at du kommer til å ha et godt samarbeid med kommunaldirektør Gro Herheim? Er du enig i det som noen sier at kommunaldirektøren har fått for mye makt?

Jeg regner med at jeg kommer til å ha et godt samarbeid med henne. Om kommunedirektøren har fått for mye makt, er jeg for fersk i politikken til å uttale meg om.

16) Hva er din beste egenskaper, og hva er dine verste egenskaper?

Positivt: Jeg er en nysgjerrig og lærevillig person, og bryr meg genuint om Larviks og Norges fremtid.

Negativt: Jeg har en tendens til å utsette ting for lenge, og la arbeide hope seg litt opp.

17) Har dere som mål å bli større enn KRF i Larvik?

Vi har som mål å bli størst av alle 🙂. Ved dette valget er målet å komme inn med minst én representant, og det tror jeg at vi klarer. Vi trenger litt over 700 stemmer, og det er absolutt overkommelig.

18) Hva synes du om kjøpet av tomta på Farriseidet til legevakt?

Jeg antar at dette var et greit kjøp.

19) Hvor skal biblioteket ligge?

Konservativt har ikke et fastlagt syn i denne saken.

20) Har du noe å si til Larviks innbyggere til slutt?

I Larvik sier Konservativt:

  • Ja til skoler for alle gutter og jenter, nei til radikal kjønnsideologi.
  • Ja til mer penger i din lommebok, nei til eiendomsskatt.
  • Ja til natur og fornuft, nei til vindturbiner på land og til havs.
  • Ja til bonden, nei til nedbygging av matjord.

Vi vil ikke påbegynne voldsomme og ambisiøse prosjekter, men snarere føre en nøktern og økonomisk ansvarlig politikk hvor målet er å lette det økonomiske trykket på innbyggerne og tilby gode kommunale tjenester.

Videre er det viktig å gi stortingspartiene en tydelig beskjed i dette valget. Formidle din misnøye ved å ikke stemme på et stortingsparti.

Er du lei av å se landet ditt solgt ned elva via ACER-avtalen og monsterkablene til England og Tyskland? Synes du det er urimelig at du betaler over 1 krone per kWh for strømmen, mens statlig- og kommunaleide kraftverk produserer den til 12-13 øre per kWh? Og således raner deg mens de i sin frekkhet tilbakebetaler deg en del summen og kaller det “strømstøtte”? Mens de har vedtatt gratis strøm til seg selv? (https://www.dagbladet.no/nyheter/far-gratis-strom—hva/74793640) Er du lei av at stortingspolitikerne ikke vet hvor de bor, slik at de kan trikse og mikse med skatteseddelen, mens du opplever galopperende inflasjon og økt skattetrykk?

Gi da establishmentet et hardt slag i trynet ved å stemme på et parti utenfor Stortinget – stem Konservativt!

Bøkebloggen takker Jon Sondre Haakedal for utfyllende svar på spørsmålene og vi håper leserne her fikk svar på aktuelle saker.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *