Folk som kan huske tilbake til 2.verdenskrig og generasjonene etterpå bør være evig takknemlig for at vi ikke ble fanget bak jernteppet da krigen var slutt. Dessverre er det mange som ikke er bevisste på hvor heldige vi har vært. Jeg tenker da spesielt på de velgerne som bruker sin stemme på venstre-partier som Rødt, SV, m.flere, i sin allergi mot USA og andre vestlige demokratier.

Da Hitler var slått i 1945 ble de vestallierte presset hardt av Stalin. Russerne hadde etter det tyske overfallet i 1941 lite å slåss med. USA sendte da store mengder våpen og materiell via Murmansk. Tusenvis av gode norske sjøfolk satte livet til i denne farlige transporten, men med denne hjelpen og egen stor ofring av folk, klarte russerne å vinne det de i alle år etterpå har feiret som Den Store Fedrelandskrigen.

Men dessverre var Stalins mål mye mer enn det, nemlig å innlemme hele vest-europa, Norge inkludert, inn i sitt sosialistiske paradis. Russerne spilte altså med falske kort, slik de alltid har gjort og til dags dato stadig gjør. Fra å få hjelp fra vesten til å knuse tyskerne, dreide Stalin rundt og gjorde alle frie stater til sine fiender. Derfor har nå NATO med USA i spissen hele tiden etterpå måttet bruke enorme ressurser til å forsvare seg mot dette umenneskelige undertrykkende regimet i øst.

Når vi så spør folk på venstresiden om hvordan de ser for seg et liv under et slikt system, er jo svaret at slik blir det selvfølgelig ikke hos oss, men hvor i verden finner vi et land med kommunistisk styresett hvor befolkningen er frie? Det tragiske for oss nå er at mer enn 15% av den norske befolkningen (Rødt, SV og noen flere) støtter opp om dette.

Den nye Rødt lederen har, uten solbriller, holdt pressekonferanse. Der poengterer hun at hun vil bruke alle sine krefter på å bekjempe forskjellsnorge. Det er selvfølgelig greit. Men spørsmålet er om hun mener at alle skal ha det trygt og godt, dog uten å arbeide eller bidra noe til fellesskapet. All verdiskapning skal jo deles likt. Nesten alle i Norge er født nakne og i vårt demokrati, i motsetning til et sosialistisk system, er det opp til enhver å bestemme sin egen livsvei. Hvis en ønsker at denne veien skal være trygg og god, går den gjennom ens egen arbeidsinnsats. Merkelig da at så stor del av norske velgere går inn for å avvikle vår demokratiske frihet.

Norske velgere som vurderer å stemme på ytterste venstre fløy bør lese noen bøker om hvordan folk blir behandlet i kommunistisk land, eller kanskje aller helst søke om et arbeidsopphold et halvt års tid eller sånn.

Kåre Wærnes

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *