Jan Carroll Henriksen er nominert på 1 plass for Rødt i Larvik til valget i 2023.

Bøkebloggen har sendt han aktuelle spørsmål og under kan dere lese spørsmålene og svarene hans.

1) Jan Carroll Henriksen. Kan du fortelle litt om deg selv? Alder? Du kommer opprinnelig fra Tønsberg? Hvor bor du? Hva er ditt yrke? Du er også rockemusiker. Rock blir betegnet som arbeiderklassens musikk. Både Elvis og Carl Perkins var arbeiderklassemenn. Har du en slik bakgrunn?

Er 53 år gammel og bor i Bøkelia. Jeg flyttet til Larvik i 2010, og det stemmer at jeg er i fra Tønsberg, men et langt liv som avdelingsleder i Hotel og Restaurantbransjen har sendt meg land og strand rundt. Tyskland, Loen, Bergen, Oslo, Tønsberg, så Larvik i 2010 og har slått rot her. Hoppet av den bransjen i 2016 og arbeider i dag med brannsikring i Bygg og Anleggsbransjen. Er utdannet i markedsføring ved Tønsberg Handelsgymnasium, og har også fagbrev som kokk og servitør ved Sandefjord Kokk og Stuertskole som det het en gang i tiden.

Det er riktig at jeg er en arbeiderklassemann, og at jeg spiller i et par rockband, men definerer meg ikke som musiker av den grunn.

2) Mange forlater Arbeiderpartiet og stemmer Rødt, fordi de søker etter et radikalt sosialdemokratisk parti. På landsmøtet ble det vedtatt at Rødt fortsatt skal være et kommunistisk parti. Det betyr vel at det er synet til Karl Marx (kommunismens skaper) og ikke Eduard Bernstein (sosialdemokratiets skaper) som gjelder? Og ordet sosialdemokrati er vel nesten et skjellsord i Rødts rekker?

Rødt er ikke et kommunistisk parti og sosialdemokrati er heller ikke noe skjellsord hos oss i Rødt Larvik. Jeg er sosialdemokrat og fifler ikke med kommunisme.

3) Hvorfor skal folk med et venstresosialistisk syn stemme på Rødt og ikke Sosialistisk Venstreparti?

SV og Rødt er uenige om nullutslippssoner i byene. SV mener det bør innføres soner hvor kun nullutslippsbiler får kjøre. Rødt mener det fort blir usosialt om kun de som har råd til elbil får kjøre i deler av sentrum. Da er det bedre å innføre soner forbeholdt kun kollektivtrafikk og annen nyttetrafikk, og si nei til alle privatbiler. Forslag 83 i denne avstemmingen på Stortinget er et konkret eksempel på denne uenigheten.

SV sier ja til noe vindkraft både på land og til havs. Rødt sier nei, og har en konkret plan for å skaffe nok kraft uten vindkraft.

SV vil elektrifisere norsk sokkel. Rødt sier nei til elektrifisering av oljeplattformene, fordi det er en grønnvaskingstiltak som gir lavere utslipp i Norge, men ikke har en global effekt. Vi vil bruke krafta på fastlandsindustrien. Kostnaden for elektrifisering kan være opp mot 50 milliarder kroner. Å investere så mye i oljefeltene kan føre til at de holdes i drift lenger enn de burde.

SV og Rødt er uenige om selskapsskatten. Rødt vil ikke at Norge skal delta i et race om å være billigere enn andre land, men heller satse på fagkompetanse og innflytelse for de ansatte som vårt fortrinn.

Rødt er alene om å mene at det haster å kvitte seg med kapitalistisk konkurranse og vekst-tvang.

Rødt er et konsekvent fredsparti. SV har i regjering vært med på å kjøpe nye angrepsfly og stemte for Norges deltagelse i Libya-krigen.

Derfor så støtter jeg Rødt og ikke SV.

4) Hva er ditt syn på norsk støtte til Ukraina?

Rødt fordømmer på det sterkeste Russlands grovt folkerettsstridige angrep på Ukraina. Putin-regimet omtaler invasjonen som en spesiell militær operasjon med det de kaller «fredsbevarende styrker». Vi har hørt slik propaganda før og lar oss ikke lure: Russlands invasjon er en folkerettsstridig angrepskrig, ingenting annet. Rødt støtter dem som nå forsvarer seg mot Putins soldater og kjemper for sin frihet, selvstendighet og demokrati.

Ansvaret for angrepskrigen og bombingen ligger ene og alene på Putin-regimet. Det finnes ingen argumenter, ingen sikkerhetsinteresser, interessesfærer eller andre påskudd, som kan bortforklare folkerettsstridig angrepskrig og de enorme menneskelige lidelsene krigen medfører. Derfor må Putin stilles til ansvar, og Rødt har foreslått å ta grep som gjør at Norge kan utstede en internasjonal arrestordre og få han straffet for krigen i etterkant.

Rødt vedtok å støtte at Norge med visse begrensninger sender våpendonasjoner til Ukrainas militære motstandskamp.

Personlig så har jeg vært i tvil men støtter i dag partiets beslutning, selv om jeg prinsipielt er i mot spredning av våpen i det hele tatt.

5) Det har framkommet opplysninger i media om sterkt kritikkverdige forhold ved sykehjemmene i Larvik. Hva vil dere gjøre for å bedre forholdene?

Vi vil ha større overføringer fra staten, øke grunnbemanningen med flere mennesker med riktig kompetanse. Vi ønsker også flere faste og hele stillinger.

6) Dere vil beholde eiendomsskatten?

Med dagens pressede kommuneøkonomi i Larvik kommune så ser vi på eiendomsskatt som en ren nødvendighet. Rødt vil ha en kommunal eiendomsskatt som gir kommunene større handlingsrom til å utforme en lokal skatt med sosial profil, bl.a. ved hjelp av store bunnfradrag, progressive skattetrinn og høyere makssats, og en mulighet til å skille mellom fritidseiendom, næringseiendom, sekundær- og primærboliger. Eiendomsskatt er i dag en av få måter kommunene kan skaffe seg egne inntekter på, og i en slik situasjon mener Rødt at eiendomsskatt bør brukes for å sikre finansiering av viktige velferdsgoder.

7) Hvilke partier vil Rødt samarbeide med etter valget, og hvilke partier vil IKKE Rødt samarbeide med?

Lokalt så kan Rødt Larvik samarbeide med samtlige partier, det kommer an på sak så lenge den er til det beste for fellesskapet. Men det naturlige vil nok bli de andre partiene på venstresiden.

8) Hvilke saker kan IKKE Rødt kompromisse om?

Vårt syn på privatisering, bygging i strandsonen, bompenger og vindmøller.

9) Er det ikke viktig for Rødt å spille på lag med innbyggerne? Hvordan er synet i dag på hvor en ny jernbanestasjon skal ligge?

Det er viktig for Rødt Larvik å spille på lag med innbyggerne, men skjønner ikke helt hvorfor dette spørsmålet stilles? Jernbanesaken er jo tatt ut av Nasjonal transportplan, så det må vi ta stilling til når det evt dukker opp igjen.

10) Hva vil dere gjøre med alle tomme bygninger som kommunen eier? Dere vet at jo at ubrukte bygninger forfaller og derfor blir vanskeligere å vedlikeholde – og kanskje også å selge. Kan det være aktuelt å selge ubenyttede bygninger, og i så fall hvilke? Vil dere rive Torstrand skole?

Rødt Larvik ønsker i hovedsak å eie istedenfor å leie. Nei, vi ønsker ikke å rive Torstrand skole.

11) Hva er ditt syn på bevaring av eldre bygninger?

Bevaring/restaurering av eldre bygninger er å ta godt miljøhensyn. Det støtter vi.

12) Hva slags forhold har Rødt til det private næringslivet i Larvik? Kan du forstå at folk i Larvik er skeptiske til at politikerne overfor enkelte aktører har vært meget imøtekommende? Du er styremedlem for Pica Pica Restaurant og Bar samt Burgerhouse Larvik. Det virker litt rart at en Rødt-politiker er såpass engasjert i det private næringsliv. Kommentar?

Vi trenger både offentlig og privat næringsliv i Larvik kommune.

Hvis det dukker opp saker anngående Pica Pica eller Burgerhouse så vil jeg erklære meg inhabil hvis det er nødvendig. Jeg var med å starte begge bedriftene før jeg kom inn i politikken så jeg synes ikke det er rart i det hele tatt. Til informasjon så har jeg inget eierskap eller økonomisk vinning fra disse selskapene, og jeg hever heller ikke noe styrehonorar.

13) Larvik har jo alltid vært arbeiderklassens kommune. Likevel har flere hundre arbeidsplasser de siste årene gått tapt, fordi hjørnesteinsbedrifter har blitt lagt ned. Hva vil Rødt gjøre for å lokke til seg nye bedrifter og stimulere? Dere går inn for kooperativer, det vil si at flere går sammen om å danne en bedrift. Kan det være et alternativ? Dere går også inn for arbeiderstyrte bedrifter. Er det noen bedrifter her i Larvik som kan bli dette? Hvordan skal det skje? Nyetableringer, at arbeiderne kjøper dem av de nåværende eierne, ekspropriasjon?

Larvik er fremdeles arbeiderklassens kommune og vi står på deres side, og det er riktig at mange arbeidsplasser er forsvunnet, men det har kommet mange nye til også.

Kooperativer er gammeldags tenking, vi i Rødt Larvik forholder oss til 2023 og fremover. Samfunnet har forandret seg og det må vi også.

14) Er du enig i at det er ulovligheter i byggesaker fra kommunens side? Hvis ja, hva vil Rødt gjøre for å få slutt på det?

Nei, det er vi ikke enige i, vi har full tillit til kommuneadministrasjonen i Larvik kommune.

15) Hva er Rødts holdning til Venstres forslag om å etablere nærmiljøutvalg?

Positivt.

16) Hvor synes du biblioteket bør ligge?

Rødt Larvik ønsker det i øvre del av sentrum. Personlig mener jeg at  Romberggata 4 / Rådhuset burde vært bygget om til et flott bibliotek som virkelig synes når man kommer inn i byen sjøveien.

Hos oss er det lov å være uenig i eget parti.

17) Var det riktig av Larvik kommune å kjøpe ei tomt på Farriseidet til 8 millioner kroner?

Vi har som tidligere nevnt at vi har full tillit til kommuneadministrasjonen, så da støtter vi deres initiativ til å gjøre dette.

18) Tror du at du kommer til å ha et godt samarbeid med kommunaldirektør Gro Herheim? Er du enig i det som noen sier at kommunaldirektøren har fått for mye makt?

Ja, vi kommer til å ha et godt samarbeid med Gro Herheim.

Nei, hun har ikke for mye makt.

19) Dere går inn for at skal avholdes flere rådgivende folkeavstemninger og at Norge opphever EØS-avtalen?

Ja.

Gjennom EØS har EU-reglene fått forrang over norsk lov. På den måten har EØS-avtalen blitt en tvangstrøye som tvinger Norge til å innføre privatisering og høyrepolitikk. Folkestyret og stemmeretten undergraves når makt flyttes fra folkevalgte organer og over til EU. Norge må selv få bestemme over arbeidslivet, jernbanen og kraftpolitikken, uten at EU prøver å stoppe oss. Derfor jobber Rødt for at EØS skal erstattes med en ordinær handelsavtale. Fram til det skjer, krever vi at norske tariffavtaler og arbeidslivslover skal gå foran EØS-reglene. EØS har gjort det lukrativt for arbeidsgivere å importere billig arbeidskraft til Norge som må jobbe for langt dårligere lønn og arbeidsvilkår enn det som er vanlig. Rødt ønsker alle som vil jobbe i Norge velkommen, men vi ønsker ikke et arbeidsliv med et A- og B-lag der det er lønnsomt å utnytte arbeidsinnvandrere.  EØS-tilhengerne skremmer med at Norge kommer til å miste markedsadgang i Europa og at vi ikke vil få solgt varene våre uten EØS-avtalen. Men Norge har en gjeldende frihandelsavtale med EU, som sikrer tollfri adgang for industrivarer til EU.

20) Larvik Rockfestival, Småbylarm, Kulturaktørene og varamedlem i styret til Larvik Kulturhus Bølgen. Som medlem av kommunestyret er du vel opptatt av kulturelle spørsmål?

Jeg er ikke medlem av kommunestyret pr i dag, men blir det muligens når valgresultatet fra årets kommunevalg foreligger. Tiden vil vise.

Kunst og kultur er viktig, og det vil vi i Rødt Larvik forsvare med nebb og klør.

21) Rødt vil at man skal slutte å gi offentlige tilskudd til kommersielle barnehager og utestenge kommersielle drivere fra anbud. Barnevern skal drives av offentlige eller private, ideelle aktører. Hva vil hende med de ikke-kommunale barnehagene i kommunen, dersom Rødt kommer til makten?

Rødt er i mot privatisering, så de bør bli offentlige.

22) Hvor mange representanter tror du partiet ditt vil få med i det nye kommunestyret?

Vi håper på 2, men klarer vi 3 så er det fantastisk bra resultat for oss.

Jan Carroll Henriksen
1.Kandidat Rødt Larvik.

Bøkebloggen takker Jan Carroll Henriksenl for utfyllende svar på spørsmålene og vi håper leserne her fikk svar på aktuelle saker.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *