Bø kommune i Vesterålen har lyst ut to hele, faste sykepleierstillinger på dag ved et bo- og behandlingssenter. I tillegg skal kommunen fylle en 80-prosentstilling på natt ved samme senter.

I likhet med mange andre kommuner frister Bø med ekstra penger for å lokke til seg søkere. Sykepleierne som ansettes i de to faste stillingene, vil få et rekrutteringstillegg på 100 000 kroner mot en bindingstid på to år. I tillegg lover kommunen å betale ned 90 000 kroner av sykepleiernes studielån over tre år. Les hele saken på Sykepleien her. 

Vi har tatt en titt på hva Bø kommune kan tilby de som ønsker å flytte til kommunen.

Vi kan tilby:

 • Mulighet for fleksibel turnus 
 • Bø kommune har rekrutteringstiltak for høyskolegruppa :
 • Rekrutteringstillegg på kr 100.000, ved tilsetting i 100 prosent stilling mot bindingstid på to år
 • Vi betaler 30 000 kroner av studielånet i tre år, tilsammen 90 000 kroner
 • Leierett til splitter nye leiligheter (ike brukt tidligere) etter nærmere avtale.
 • Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale
 • Fine muligheter for å utvikle seg i sitt fag gjennom å samarbeide med vårt erfarne team av sykepleiere, leger, fysioterapeuter, helsefagarbeidere
 • Permisjon med lønn under videre- og etterutdanning etter nærmere regler
 • Lønns- og arbeidsbetingelser i tråd med gjeldende avtaleverk
 • Medlemsskap i offentlig pensjons- og forsikringsordning (KLP)
 • IA-avtale og bedriftshelsetjenester
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass
 • Gratis barnehagplass
 • 12 timer gratis SFO/uke
 • Lav eiendomsskatt og lavere formueskatt

Fylkesleder Gjertrud Helene Krokaa i Norsk Sykepleierforbund Nordland applauderer rekrutteringsstrategien.

«– Jeg synes det er helt strålende at de tilbyr hele, faste stillinger og lokker med penger. Dette er penger som kommunene bruker til brannslokking til vanlig. Når du ser på pengebeløpet og tenker på hva små kommuner må betale for å få hjem ferdigbehandlede pasienter, så er det bare sunn fornuft å investere penger i kompetanse som kan opprettholde faglige, forsvarlige helsetjenester. Det er det som er bærekraftig i fremtiden,» sier hun til Sykepleien.

Krokaa synes det hadde vært ekstra hyggelig om fremstøtet i Bø bidro til at sykepleiere som ikke jobber i helsevesenet i dag, kom tilbake.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *